Klacht POSTNL: pakketdienst afhalen

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 182408
Gebruiker
chris1100
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Datum: 2016-08-10

Het BSN nummer van het legitimatiebewijs wordt bij het afhalen vastgelegd. Wanneer ik dit niet geef kan ik mijn pakket niet in ontvangst nemen en wordt het binnen 2 weken vernietigd. Dit is in strijd met de privacy wet volgens CBP en ik neem aan dat zij daar dan ook iets mee gaan doen.. Legitimeren is geen probleem maar zonder mijn toestemming heb u niet het recht er gegevens van vast te leggen. Daar zijn alleen uitzonderingen op zoals politie en belasting en bij aanvraag rekening nummer. Maar niet bij het ophalen van een pakketje. Ik ga ervan uit dat dit bij postNL bekent is. De klacht bij postnl neer gelegd en er wordt niet op gereageerd.
Het CBP moet PostNL hier op wijzen of er een boeten opleggen.
Ik neem aan dat de burger recht heeft aan wie hij/zij de gegeven achter laat.

De oplossing

Het CBP moet PostNL hier op wijzen of er een boeten opleggen.

4 reacties

 1. Auteur
  POSTNL
  Datum
  Geachte heer/mevruow Verreijt,

  Bedankt voor uw bericht. Uit uw melding maak ik op dat u meer informatie wenst te ontvangen over de legitimatieplicht bij het in ontvangst nemen van zendingen.

  Uw melding heeft ons reeds bereikt via andere contactkanalen. Wij zullen of hebben u langs die weg geïnformeerd over de geldende procedures. Indien u het niet eens bent met deze afhandeling, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Post. Via deze website informeert de Rijksoverheid u over de volgen stappen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/postbezorging/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-een-klacht-indienen-over-postbezorging

  Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u in de toekomst vragen of klachten hebben over de dienstverlening van PostNL, dan kunt u contact opnemen via postnl.nl/klantenservice.

  Met vriendelijke groet,

  PostNL
 2. Auteur
  chris1100
  Datum
  In de postwet van 2009 wordt niet gesproken over het vastleggen van het BSN in een systeem waar de gelegitimeerde geen inzagen meer heeft en ook niet dit ongedaan kan maken of niet de plicht heeft dit te moeten afgeven. In de WBP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens) kunt u het vinden.
  Verzoek STOPPEN met het vast leggen de BSN gegeven.
  Dit is van belang omdat het zeer onduidelijk is wie het in handen krijg en wat er mee gedaan wordt
 3. Auteur
  POSTNL
  Datum
  Geachte heer/mevrouw Verreijt,

  Hartelijk dank voor uw reactie. U geeft aan dat u niet wilt dat uw gegevens genoteerd worden bij het afhalen van een pakket bij een postkantoor. Graag geef ik u een toelichting.

  Het burgerservicenummer wordt niet genoteerd bij het uitreiken van een zending, enkel het documentnummer. Het documentnummer wordt genoteerd of de barcode van het legitimatiebewijs wordt gescand om bij claims en navragen te kunnen controleren aan wie de zending is uitgereikt. De gegevens van de legitimatie worden 90 dagen bewaard. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. PostNL heeft per dienst een privacyverklaring opgesteld waarin wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. U kunt de privacyverklaring van PostNL altijd nalezen bij de betreffende diensten.

  Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Tamar
  PostNL Klantenservice
 4. Auteur
  chris1100
  Datum
  Een politieambtenaar, een toezichthouder en een conducteur mogen naar uw identiteitsbewijs vragen. De identificatieplicht betekent dat u zich in bepaalde situaties moet identificeren.
  Dit is niet toegestaan door winkel personeel.
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/wie-mag-vragen-naar-mijn-identiteitsbewijs-en-wanneer
  Dit is de link waar het door de overheid in wordt bepaald.
  En daar heeft postnl zich aan te houden.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
chris1100
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry