Klacht Prada Outlet Roermond: Handschoenen niet deugt

Klachtnummer
# 45108
Gebruiker
Blanca
Datum
0 reacties

Details

De klacht


Op 17 november kocht ik bij u handschoenen. Het betreft een Prada handschoenen van bruin kleur.

Deze handschoenen zijn op een dag van kleur verrandert, terwijl ik ze een keer in de auto heb gebruik!

Deze product moet alle eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik. Dit is nu niet het geval. Ik ben van mening dat deze probleem niet hadden mogen ontstaan, gelet op de merk en de aanschafprijs van het product.

Mijns inziens is er sprake van een ondeugdelijk product en ik verzoek u vriendelijk de defecte handschoenen te vervangen voor andere handschoenen binnen een week.

Is het schade van het product binnen een week niet mogelijk, dan bent u in gebreke en heb ik het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Ik retourneer dan het product. Ik verwacht mijn aankoopbedrag dan terstond terug te ontvangen.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

De oplossing

Ik wil zsm andere handschoenen of mijn geld terug.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Prada Outlet Roermond hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Prada Outlet Roermond?