Klacht Primagaz: Contact afgesloten met gasprijs 5 jaar vast. PG rekent flex maar kan niet onderbouwen

Klachtnummer
# 256485
Gebruiker
P.J. Muntz
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Ondanks de beste intenties van beide kanten zijn we weer drie weken
verder en er is nog steeds geen document waaruit de tijdelijkheid van
vaste gasprijs geregeld zou zijn. Mocht er überhaupt een dergelijk
document bestaan dan blijft het feit dat ik in 2015 door mevrouw [naam verwijderd door de moderator] verkeerd of onvolledig geïnformeerd ben over de condities
voor levering van gas en we een contract afgesloten hebben wat geen
enkel houvast geeft voor de opstelling van Primagaz.
Om toch een poging te doen deze litanie te doorbreken stel ik voor dat ik factuur CU0003201
8-12-2016 betaal en we per 30-3-17 ons huidige contract van 30-03-15
omzetten in een 1 jarig contract "vast en zeker".

De oplossing

Primagaz gevraagd een document te overleggen waaruit blijkt dat gasprijs na jaar flexibel wordt. Contract beschrijft alleen 5 jaar vaste prijs. PG geeft geen antwoord. Verzoek huidige contract om te zetten in jaar contract onder de naam vast en

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Primagaz hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Primagaz?