Klacht ProVilla: Half werk, slordig werk en uitvoering afwijkend van de mondelinge en schriftelijke beloften.

Klachtnummer
# 589234
Gebruiker
E.J. van Goor
Datum
0 reacties

Details

Klacht

Op 25 mei 2021 sloten wij een overeenkomst met ProVilla BV voor de vervanging van alle kozijnen van onze woning door Profel kozijnen. Dit werk is begin deze maand uitgevoerd, maar niet naar tevredenheid.

Er zijn 6 afwijkingen van de offerte/opdracht (minderwerk) en 39 restpunten. Bij de afwijkingen gaat het oa. om:
- kozijnen waarvan de maten afwijken;
- oude houten kozijnen die ondanks alle afspraken niet zijn vervangen (in het gloednieuwe aluminium kozijn is simpelweg door de monteurs ingekort door de zaag erin te zetten waardoor dit stukje houten kozijn nu resteert);
- kozijnen die foutief zijn ingemeten waardoor een vensterbank moest worden gesloopt, hetgeen voor ons schade betekent;
- ontbrekende draai-kiep ramen;
- producten die niet zijn geleverd (zoals vliegendeur).

Bij de 39 restpunten gaat het oa. om:
- niet uitgevoerd montagewerk;
- veel beschadigingen;
- beglazing die afwijkt van de offerte/opdracht (zoals helder glas in de ramen van de badkamer);
- luchtrooster die ontbreken of juist teveel zijn (afwijken van de offerte/opdracht);
- sloten en sleutels die onjuist zijn of ontbreken;
- accessoires die niet zijn geleverd (zoals vliegenhorren).
- ontbrekende opgave van kenmerken en gegevens van kozijnen en glas voor de subsidieaanvraag ‘energiebesparende maatregelen’;
- ontbrekend Profel-garantiecertificaat of andere documentatie.

De Profel-belofte "alles moet kloppen, voor we stoppen" lijkt hier niet te worden gevolgd.

De oplevering was onverwacht en is niet gegaan zoals beloofd. De restpunten (toen nog 15 stuks) zijn zo goed als het kon opgeschreven. De verkoper is inmiddels ontslagen/heeft ontslag genomen, had ons een oplevering op afspraak verkocht, compleet met referentieproject, die die werkwijze aan ons bevestigde.
Tussentijds (3 maart 2022) en na de 'oplevering' (13 maart 2022) hebben we onze bevindingen (afwijkingen en restpunten) aan ProVilla kenbaar gemaakt. We krijgen hierover geen inhoudelijk contact met ProVilla, alleen de reactie 'eerst betalen' (8 maart 2022). We hebben inmiddels ook aan ProVilla aangegeven per aangetekende brief dat we een deel van het factuurbedrag betwisten en de betaling daarvan opschorten (16 maart 2022).
Provilla heeft op 22 maart 2022 gereageerd met een aanmaning. Inhoudelijk is er geen enkele reactie van ProVilla ontvangen.

Gewenste oplossing

Ontbinding van de overeenkomst en als het echt niet anders kan het werk fatsoenlijk afmaken zoals beschreven is in de offerte/opdracht. Het vertrouwen is volledig weg, want de door ons zo gewenste afspraken (het herstelplan) had al lang in de afgelopen drie weken met ons kunnen worden gecommuniceerd.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat ProVilla hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over ProVilla?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen