Klacht Rabobank: Ervaring met Klachtenservice Rabobank

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 116581
Gebruiker
Janwen
Datum
9 reacties

Details

De klacht

Mijn ervaring:
Volgens “Gedragscode Hypoth. Financieringen” van de AFM berekenen alle banken op dezelfde manier de max. hypotheek en dienen zij cliënt duidelijk te informeren.
Rabo ZHM gaf een veel lager bedrag op, dan de AFM, Nibud, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
Mijn vraag om uitleg wenst Rabo ZHM niet te beantwoorden.
Mijn klacht hierover bij Klachtenservice werd met een oneigenlijk argument afgewezen.
Vervolgens klacht aan KiFiD voorgelegd.
Ombudsman acht de klacht ongegrond, omdat de Klachtenservice heeft medegedeeld:
“Zoals ook uitgebreid aangegeven, heeft de bank reeds de maximale hypotheek opgegeven.
De bank is voorts van mening dat zij de consument steeds serieus heeft genomen en binnen haar mogelijkheden ook steeds ten dienste heeft gestaan. De bank hecht grote waarde aan een goede klantrelatie."
Voor de Klachtenservice is klacht afgehandeld, want het is gelukt om de klacht hiermee ongegrond te laten verklaren.


De oplossing

Een open, eerlijk en deskundig gesprek.
De bank ontneemt mij, door geen informatie te verstrekken, de mogelijkheid om mijn verplichtingen jegens de bank af te schatten en belangrijke financiële beslissingen te nemen. Bijzonder kwalijk is, dat na 40 jaar lid te zijn, nu afbreuk is gedaan aan mijn vertrouwen in de bank.

9 reacties

 1. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste heer,

  Vervelend om te lezen dat u niet tevreden bent over de geboden service en klachtenafhandeling. Ik begrijp dat u met deze klacht reeds onze interne procedure heeft doorlopen en dat het Kifid hier ook al een uitspraak heeft gedaan. Op het moment dat Kifid de klacht heeft beoordeeld, houden wij ons aan die uitspraak. Deze is ongegrond verklaard en daarom kunnen wij helaas in dit geval niets meer voor u betekenen.
  Mocht u toch nog vragen hebben, horen wij het graag.

  Met vriendelijke groet,
  Rabobank
 2. Auteur
  Janwen
  Datum
  Als uw mededeling aan de ombudsman:
  “De bank is voorts van mening dat zij de consument steeds serieus heeft genomen en binnen haar mogelijkheden ook steeds ten dienste heeft gestaan. De bank hecht grote waarde aan een goede klantrelatie.”
  voor juist acht, dan kunt u mij nu ook serieus nemen en mij uitleggen, waarom de door u genoemde max. hypotheek tienduizenden euro lager is dan door de AFM, Nibud etc. genoemde bedragen.
  Geen uitleg betekent voor mij bewuste misleiding.

  groeten

 3. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste heer,

  Wij zijn bereid om u hierover nog eenmaal een uitleg te verschaffen. Als u daar prijs op stelt zullen mijn collega's van de juiste afdeling binnenkort telefonisch met u contact opnemen.

  Met vriendelijke groet,
  Rabobank
 4. Auteur
  Janwen
  Datum
  Het gesprek wordt zeer op prijs gesteld.
  Aangezien mijn advocaat momenteel een dagvaarding opmaakt, is het zinvol dat dit gesprek uiterlijk a.s. vrijdag plaats vindt.
  De door u overeenkomstig de "Gedragscode Hypothecaire Financieringen" te berekenen maximale hypotheek en de volgens de Rijksoverheid daarbij behorende heldere en duidelijke informatie kan hij dan nog in de dagvaarding opnemen.
  U gelieve in het gesprek ook het gevraagde Dienstverleningsdocument 1-6-2013 te overhandigen. .
 5. Auteur
  Janwen
  Datum
  Voor de goede orde deel ik u mede, dat ik nog niet door de juiste afdeling ben benaderd.
  Met vriendelijke groet,
 6. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste heer,

  Wij hebben contact gelegd met uw lokale kantoor. Zij gaven aan u al meerdere malen uitleg verschaft te hebben. De klacht is dan ook afgesloten en zij hebben geen reden om van dit standpunt af te wijken.

  Ik moet u dan ook mededelen dat wij op dit moment niets meer voor u kunnen betekenen. Omdat de klacht ook door het Kifid ongegrond is verklaard, eindigt het traject helaas hier.

  Ik vertrouw erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groet,
  Rabobank
 7. Auteur
  Janwen
  Datum
  Het is zeer spijtig, dat mijn lokale kantoor geen verdere uitleg wil geven over de uitgebrachte adviezen. Indien u mij uw e-mail adres opgeeft, zal ik u uitleggen wat het laatste voorstel van de manager Particulieren op 21-11-2014 inhoudt. Ik hoef het dan niet op dit forum nader uit te leggen.

  Met vriendelijke groet
 8. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste heer,

  Ik kan helaas niet met u in gesprek gaan via de e-mail. Zoals mijn collega eerder heeft aangegeven kunnen wij op dit moment niets meer voor u kunnen betekenen en eindigt het traject hier.

  Met vriendelijke groet,

  Rabobank
 9. Auteur
  Janwen
  Datum
  Aangezien RaboZHM niet bereid is om haar voorstellen in een open, eerlijk en deskundig gesprek toe te lichten en zelfs weigert om het Dienstverleningsdocument, dat bij mijn beslissing op 1-6-2013 geldig was toe te zenden, heeft de bank afbreuk gedaan aan het vertrouwen in de adviezen van de bank inzake hypotheek. Ook de Klachtenservice biedt geen mogelijkheid om mijn commentaar vertrouwelijk via e-mail aan de bank te geven. De bank dwingt mij om mijn commentaar aan deskundigen voor te leggen.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Janwen
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Rabobank?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen