Klacht Rabobank: Nalatigheid

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 123690
Gebruiker
Natalie
Datum
15 reacties

Details

De klacht

Wij hebben een krediet lopen bij de Rabobank. Vorige week hadden wij daar geld van nodig. Kregen melding dat die kaart niet geschikt was bij de Rabobank automaat. Wel straf, aangezien zowel mijn man als ik klant zijn bij de rabobank en al onze rekeningen daar hebben. Dus naar de balie navraag gedaan, kregen we te horen dat het krediet geblokkeerd was wegens roodstand op de rekening. Nou is dit al maanden zo, word het elke maand aangevuld en is dit nog nooit een probleem geweest . Er werd ons verteld dat er in JULI twee brieven waren verzonden, doch hebben wij die nooit aangekregen. Daar hebben we gelijk melding van laten maken. Vervolgens hebben wij er niets meer van gehoord, wij krijgen ook geen uitleg verder hoe en wat. Dus maar achterna gebeld. Hoe het kon wisten ze niet, maar het was wat het was en als het saldo weer goed was zou de blokkering eraf gaan, MITS herbekijken DOOR HUN van de zaak. Krediet is toegekend op loon man, loon is hetzelfde, maar het moet herbekeken??

De oplossing

De bank wilt alles online geregeld hebben, ze hebben ALLE gegevens in de dossiers staan, adres, TELEFOONNUMMER EN EMAIL. Maar de bank vind het blijkbaar niet nodig om er zeker van te zijn dat de klanten wel degelijk op de hoogte zijn en haalt eigenlijk de schouders op als je vraagt hoe en wat. Dankzij hun nalaten hebben wij dus niet op tijd kunnen reageren, maar mogen we dadelijk wel nog meer in de shit gaan zitten, de bank denkt blijkbaar dat een krediet voor de lol is (wat dus NIET is!!). JULI verstuurd volgens hun en in AUGUSTUS hebben wij nog altijd niets ontvangen! In die MAAND is ook NIET de moeite genomen door de bank om te vergewissen of wij de post aankregen! Deblokkeren van de rekening en in het vervolg het fatsoen hebben om te vergewissen dat de klant EFFECTIEF op de hoogte is VOORDAT er eenzijdig besloten word, na MAANDEN GEEN PROBLEEM, dat er een blokkade op gegooid word!!! Email rechstreeks naar de klant kan niet, nee het moet via de ouderwetse post!! Het is 2015!!!

15 reacties

 1. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Geachte heer/mevrouw,

  Spijtig om te lezen dat u zich door ons benadeeld voelt.

  Wij volgen ons beleid waardoor wij genoodzaakt zijn om u hier per brief van op de hoogte te stellen. Wij weten nooit of een e-mailadres wel actueel is en door wie deze uitgelezen wordt. Omdat deze brieven een hoge urgentie hebben en gevolgen kunnen hebben voor onze klanten, worden deze altijd per post verstuurd. Uw voorstel om dit soort brieven via e-mail te versturen kunnen wij daarom niet honoreren.

  Daarnaast blokkeren wij nooit van het ene op het andere moment een krediet, daar gaan altijd een aantal contactmomenten aan vooraf. Uiteraard kunnen wij, of u, altijd een klacht indienen bij uw postbezorging. Bent u over ons niet tevreden, dan raad ik u aan om een klacht in te dienen via onze interne klachtenprocedure (http://rabo.nl/gm2l68nm)

  Ik zie uw reactie graag tegemoet.

  Met vriendelijke groet,
  Rabobank
 2. Auteur
  Natalie
  Datum
  Die brieven zijn hoge urgentie? Blijkbaar niet als u uw schoudersvophaalt bij het melden van de klacht, wat dus reeds gebeurd is en waar we dus zelf achteraan konden gaan. Een aantal contactmomenten vooraf??? Een AANTAL???? Ervzijn TWEE brieven verstuurd in juli volgens u, doch hebben wij die niet aangekregen, ook heeft ue de moeite noet genomen om ons telefonisch te contacteren over deze zogenaamd urgente situatie.
 3. Auteur
  Natalie
  Datum
  Verder kon u in ons dossier zien, en kom niet af dat u daar niet in kan kijken want wehebben al ervaren dat u dat u dat kan, dat ons email adres dat bij u bekend is, wel actief is. Daar we al meerdere kachten hebben gestuurd en daar we een maand geleden via die email nog contact hebben gehad met een van uw werknemers die me ondanks uw beweerde urgentie NIET over de zaak gesproken heeft, terwijl ze wel in de dossiers heeft gekeken!
 4. Auteur
  Natalie
  Datum
  Blijft nog altijd het feit dat wij VEEL GEVOELIGERE informatie via MAIL naar jullie moeten sturen, en u nog altijd nagelaten heeft om ons te contacteren en er u van te vergewissen dat wij op hoogte waren. Ipv uw schouders op te halen bij en klacht, de klant er zelf achteraa te laten gaan om dat u ook daar nalaat te reageren en u blijkbaar als VERZENDER niet de moeite neemt om een klacht bij de post over UW verzonden post in te dienen, ook dat moeten wij als klant doen blijkbaar.
 5. Auteur
  Natalie
  Datum
  Blijft nog altijd het feit dat wij VEEL GEVOELIGERE informatie via MAIL naar jullie moeten sturen, en u nog altijd nagelaten heeft om ons te contacteren en er u van te vergewissen dat wij op hoogte waren. Ipv uw schouders op te halen bij en klacht, de klant er zelf achteraa te laten gaan om dat u ook daar nalaat te reageren en u blijkbaar als VERZENDER niet de moeite neemt om een klacht bij de post over UW verzonden post in te dienen, ook dat moeten wij als klant doen blijkbaar.
 6. Auteur
  Natalie
  Datum
  Sorry de dubbele reactie kwam door technische problemen.
 7. Auteur
  Natalie
  Datum
  Wij hebben het een maand geleden metbuw medewerker over iets heel anders gesproken dan ons krediet bij u, daar u in diezelfde maand zogezwgd brieven hebt verstuurd en uw medewerker in het dossier heeft gekeken lijkt het me dat uw werknemer ons dan ookbop de hoogte moest brengen. Wel heel toevallig dat het krediet ineens geblokkeerd is vind u niet? Zit uw medewerker daar voor iets tussen, want gezien het besproken onderwerp metvuw medewerker is het net iets te toevallig allemaal.
 8. Auteur
  Natalie
  Datum
  Twee niet aangekomen brieven zijn GEEN VERSCHILLENDE contactmomenten. U zegt zelf dat het urgentvis, u stuurt zogezegd twee brieven, haalt uw schouders op bij het melden van klacht en de klant mag het allemaal uitzoeken! Het is niet de eerste keer dat er door jullie het een gezegd word en het ander gedaan word. Dat u de moeite niet hebt genomen om er zeker van te zijn gezien urgentie valt ook voor de rekening van de klant dus. Half MILJARD winst per maand en u heeft geen telefoons in uw bank?
 9. Auteur
  Natalie
  Datum
  Als u namelijk niet zeker bent van de email, kan u nog altijd BELLEN aangezien het zo urgent is! Is ook niet gebeurd. Wij hebben GEEN verschillende contactmomenten gehad! Als we die hadden gehad hadden we namelijk geweten hoe en wat en niet EEN MAAND LATER pas! Service? Welke? De klant moet zelf achter alles aan!
 10. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Geachte heer/mevrouw,

  Ik begrijp dat het vervelend is, dat het krediet in uw ogen zomaar is geblokkeerd. Zoals eerder is aangegeven, wordt dit nooit zonder reden gedaan. Ik hoop dat u begrijpt dat wij niet iedereen persoonlijk kunnen bellen, wanneer er een overstand is op de rekening. In dit geval versturen wij brieven. Dit wordt middels een geautomatiseerd proces verstuurd. Helaas kunnen wij niet nagaan of u de brieven wel of niet heeft ontvangen.

  Ik raad u aan om uw klacht nogmaals voor te leggen bij uw lokale Rabobank.

  Met vriendelijke groet,

  Rabobank
 11. Auteur
  Natalie
  Datum
  Om er dan WEER zelf achter te kunnen gaan lopen?? Zoals bij de eerste klacht??? Kan wel klachten blijven indienen, maar werknemers de moeite niet doen om erachter aan te gaan en u de moeite niet neemt om een klacht bij de post te geven, wat allang gebeurd had moeten zijn, ware het niet dat u meer van het schouderophalen bent en de klanten uw werk laten doen, heeft dat weinig nut. Wel mooi dat u eerst zegt dat het een urgente situatie is, maar dat de urgentie niet hoog genoeg is om te bellen.....
 12. Auteur
  Natalie
  Datum
  Blijft du het feit staan dat u nalatig bent geweest, uw werknemer nalatig is geweest daar ons in diezelfde maand dat uw zogenaamde brieven zijn verstuurd NIKS verteld is door uw werknemer en u dus nalaat service te verlenen door klacht in te dienen bij de post! Dit alles mag de klant dus ZELF oplossen!! U speelt bewust met levens daar de urgentie niet hoog genoeg was om te bellen, u haalt uw schouders op bij het feit dat de post niet is aangekomen, en wij als klant achter alles aankunnen.
 13. Auteur
  Natalie
  Datum
  Wij klant mogen UW werk gaan doen dus he!! Als wij als klant UW werk moeten doen, dan graag ook uw loon! U heeft een klantwnservice voor iets lijkt me, VERLEEN DAN EENS EEN KEER SERVICE ipv het zoveelste potje schouderophalen en holle woorden!!!
 14. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste mevrouw,

  Uw boodschap en standpunten zijn helder.
  Ik heb contact gelegd met uw lokale kantoor. Zij geven aan dat er meerdere contactmomenten (op uw initiatief) zijn geweest om de financiële situatie te bespreken en wellicht anders in te richten.

  Er is naar aanleiding van dit gesprek meerdere keren gevraagd om documenten toe te sturen. Tot op heden hebben zij geen documenten ontvangen.

  Ik moet u dan ook mededelen dat wij op dit moment niets meer voor u kunnen betekenen. Ik raad u aan om een officiële klacht in te dienen, dit is tot op heden niet gebeurd. U kunt dit doen via de volgende link: http://rabo.nl/gm2l68nm Uw lokale bank kijkt nogmaals naar de situatie en neemt vervolgens contact met u op.

  Ik vertrouw erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groet,

  Rabobank
 15. Auteur
  Natalie
  Datum
  Er zijn contactmomenten geweest maar NIET ivm het blokkeren van het krediet zoals u placht te beweren! Wij vielen uit de lucht namelijk. Er is 1 MAIL gestuurd naar ons en daar hebben wij WEL op gereageerd in tegenstelling tot wat u beweerd! Met reden waarom documenten er niet zijn!! U bent dus niet alleen nalatig, uw werknemers liegen de boel dus bijeen. De klacht is gemaakt bij UW WERKNEMER namelijk. En toch zou er geen officiele klacht zijn!!?? Zeer bijzonder dit.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Natalie
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Rabobank?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen