Klacht Rabobank: Opgezegde bankrekening

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 366019
Gebruiker
Mojito1976
Datum
7 reacties

Details

De klacht

Afgelopen donderdag is ons door ons lokale Rabobank filiaal (Peel, Maas en Leudal) de beeindiging van onze bankrekening aangezegd. Het filiaal dwingt ons hiermee binnen 2 maanden naar een andere bank over te stappen terwijl dat door een negatieve BKR registratie niet eens mogelijk is.

De ellende begon in februari nadat de Rabo ons plotsklaps per brief mede derlde haar voorwaarden van ons krediet te wijzigen, doch zonder voldoende uitleg en motivering.

Op een bij het filiaal ingediend klachtschrijven werd niet geteageerd, evenals ook niet op twee herinneringen hieraan. Na aanschrijven van het Rabo hoofdkantoor werden we simpelweg naar het filiaal terug verwezen.

Doot de opgelopen stress en emoties tenbgevolge van, o.m. PTSS, emotie regulatiestoornis, autisme stoornis, zwakbegaafdheid, persoonlijkheids stoornis, cardiologische problemen en visuele beperkingen was die deur echter door het filiaal zelf al gesloten. Op herhaald verzoek om bemiddeling vanuit hoofdkantoor werd niet ingegaan, en ook weigerde de Rabo een internmediator als gespreksleider in te zetten.

Als gevolg van onze beperkte communicatieve vaardigheden op grond van onze beperkingen is de zaak vervolgens geeascaleerd omdat we constant tegen dezelfde muren van Rabo onwil aan bleven lopen. De Rabo heeft zich 0.0% verdiept in de klacht of persoonlijke situatie, alsmede ook niet aan haar bijzondere zorgplicht voldaan bij het wijzigen van de krediet vporwaarden of het aanzeggen van de beeondigen relatie.

De Rabobank heeft de plank in deze volledig misgeslagen en is louter uitgegaan van verkeerde aannames en onvolledige infoematie. Hierdoor zijn wij totaal verkeerd begrepen en zwaar discriminerend door de Rabobank als klant geloosd. Dit terwijl we al sinds 1993 trouwe Rabobank relatie zijn die altijd aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

De Rabobank moet zich ten diepste schamen voor deze schandelijke behandeling van een trouwe klant

De oplossing

Dat Rabobank de aangezegde opheffing van de bankrekening terugdraait en alsnog met ons om de tafel gaat om de kwestie deugdelijk en netjes op te lossen.

7 reacties

 1. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste heer,

  Wat een heftig verhaal om te lezen. Ik begrijp heel goed dat u enorm van deze situatie baalt. Op welke manier heeft u vernomen dat u afscheid moet nemen van de Rabobank?

  U geeft aan dat u niet bij een andere bank een rekening kunt openen vanwege een BKR registratie. Heeft u ook al daadwerkelijk een aanvraag gedaan en bent u afgekeurd om die reden? Dat mag namelijk geen reden zijn om een klant te weigeren.

  Ik begrijp dat u contact heeft gehad met Rabobank Klachtenservice, maar die kunnen pas iets voor u betekenen als u er met het lokale filiaal niet uit komt. Het enige wat ik op dit moment voor u kan doen, is zorgen dat zij contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. Dan kunt u samen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ik lees graag of uw voorkeur hiernaar uit gaat.

  Met vriendelijke groet,

  Tom
  Team webcare - Rabobank
 2. Auteur
  Mojito1976
  Datum
  Beste Tom,

  Dit is ons tijdens een huisbezoek door een klachtmanager van het filiaal aangezegd. Deze meneer liet geen enkele ruimte voor een constructief gesprek. We moeten afscheid van de Rabobank nemen, en wel binnen 2 maanden!

  Deze zelfde meneer heeft de situatie zelf veroorzaakt door in begonsel tot 3 maal toe niet op een klacht over onduidelijk gewijzigde voorwaarden te reageren. Door ons beider beperkingen (o.a een agressie-regulatie stoornis, PTSS, zwakbegaafdheid en persoonlijkheidsstoornissen en (mogelijke) autismestoornis is de situatie hierna schriftelijk geeascaleerd waardoor we ons tot hoofdkantoor gericht hebben met verzoek te bemiddelen omdat wij er met het lokale filiaal zelf niet meer uitkomen. Deze verwijzen ons ongeacht de aangegeven ptoblemen en beperkingen subiet terug naar filiaal (kastje naar muur!l).

  Waarvoor heb je uberhaupt een klachtenservice als deze niet eens op signalen ingaat van een klant er met het lokale filiaal niet uit te komen vragen wij ons af: te meer als aangegeven wordt dat er beperkende faxtoren van medische aard van toepassing zijn die het contact met lokale filiaal bemoeilijkt hebben. Waarom ook heeft een lokaal filiaal uberhaupt een klachtmanager als deze niet eens op inkomende klachten reageert?

  In deze is dan ook wel degelijk reden voor de Rabobank klachtenservice om de zaak op te pakken om tot een bevredigende oplossing te komen i.p.v een klant die al 26 jaar bij Rabobank bankiert te dwingen binnen 2 maanden op te rotten!!!

  Wij hebben nog geen daadwerkelijke aanvragen bij andere banken gedaan, doch wel geinforneerd. De BKR registratie noemen ze als mogelijke afwijzingsgrond, alsmede geven ze aan niet bij dit geschil met de Rabobank betrokken te willen raken (geen klanten te willen waar de Rabobank zich van tracht te ontdoen).

  Voor de duidelijkheid willen wij ook helemaal niet bij de Rabobank weg, maar simpelweg een deugdelijke afhandeling van het ontstane conflict.

  Verder zijn wij op grond van genoemde beperkingen ook niet in staat een overstap zelfstandig te regelen: laat staan binnen de gestelde termijn van 2 maanden. Bijkomend is die sowieso te kort aangezien omzetting van betalingen door bv de Belastingdienst Toeslagen naar een andere rekening 8 tot 12 weken kan duren!!!

  Het is dan ook vsn cruciaal belang datvde Rabobank Klachtenservice deze zaak zo spoedig mogelijk oppakt en alsnog correct afhandelt.

  Graag vernemen wij hier dan ook zo spoedig mogelijk van voor inplanning van een afspraak.

 3. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste heer,

  Bedankt voor uw reactie. Ik heb intern navraag gedaan over de behandeling van uw klacht. U ontvangt binnen enkele werkdagen een brief van mijn collega met daarin een officiële reactie. Ik wil u vragen deze af te wachten.

  Met vriendelijke groet,

  Tom
  Team webcare - Rabobank
 4. Auteur
  Mojito1976
  Datum
  Beste Tom,

  Dat is akkoord, dan wachten we dat schrijven af.

  Voor de goede orde hebben wij de Rabobank Klachtenservice vandaag nog aanvullende stukken toegestuurd. Wij gaan ervan uit dat die uiterlijk overmorgen aankomen, en deze door uw collega worden meegewogen.
 5. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste heer,

  Dat is prima. Ik wil nog wel graag duidelijk aangeven dat u een brief ontvangt van Rabobank Peel, Maas en Leudal. Mocht u het met de oplossing in de brief niet eens zijn, dan kunt u pas uw klacht voorleggen bij Rabobank Klachtenservice.

  Met vriendelijke groet,

  Tom
  Team webcare - Rabobank
 6. Auteur
  Mojito1976
  Datum
  Beste Tom,

  Wij hebben de brief van Rabobank Peel Maas en Leudal inmiddels ontvangen. Hierin wordt geen oplossing geboden. Wik kunnen dan ook niet akkoord met deze gang van zaken gaan. Het besluit van de lokale Rabobank is onzorgvuldog genomen. Zo is er geen hoor en wederhoor toegepast en ook geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden gehouden.

  Wij hebben inmiddels dan ook een klacht bij de Rabobank Klachtenservice neergelegd, en gaan er vanuit hier uiterlijk in de loop van aankomende week door benaderd te worden.

  Voor de goede orde zijn moeten wij vandaag de gehele dag in het ziekenhuis Maastricht zijn, en daarmee vandaag telefonisch niet bereikbaar!

  Er van uitgaande hiermee voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik in afwachting van reactie door de Rabobank Klachtenservice.
 7. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste heer,

  Goed dat u een klacht heeft ingediend bij de Klachtenservice gezien u aangeeft er niet uit te komen met Rabobank Peel Maas en Leudal. U verwacht dat u uiterlijk aankomende week een reactie zal ontvangen. Maar die termijn kan ik u niet garanderen, u zult minimaal binnen zes weken een reactie ontvangen. Aangezien wij op dit platform hierin niets meer voor u kunnen betekenen, wens ik u heel veel succes met de afhandeling van uw klacht.

  Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groet,

  Tom
  Team Webcare- Rabobank

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Mojito1976
Datum
Uiteindelijke oplossing
Dat de Klachtenservice contact zou opnemen. Dit is echter niet gebeurd, maar ontvang in plaats daarvan slechts een brief dat de klacht afgewezen is.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Rabobank?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen