Klacht Rabobank: Wil de Rabobank de problemen serieus oplossen?

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 113304
Gebruiker
Janwen
Datum
8 reacties

Details

De klacht

Zie mijn klacht "Hypothecair krediet op betaalrekening" op 23-05-2015.

U schrijft:
U vindt het spijtig om te lezen dat de hypotheek niet omgezet kon worden.
Aangezien het KiFiD de klacht als ongegrond heeft verklaard kunnen wij helaas niets meer doen.
Op het moment dat u niet akkoord gaat met de advieskosten, kan de omzetting van de hypothecaire lening niet doorgezet worden.

Mijn reactie:
De ombudsman van het KiFiD heeft mijn klacht ongegrond geacht, omdat uw jurist onvolledige informatie heeft verstrekt en niet heeft medegedeeld, dat ik de afgesproken € 250,- wel zou betalen en de Rabobank bij een kleine verhoging tot maximaal € 20.000,- geen advies geeft. Dus ook geen € 1.450,- vraagt

Indien de informatie in de "Dienstverleningsbrochure" niet juist is, dan had u mij daarop opmerkzaam moeten maken . Een integere adviseur zou mij niet pas 6 weken na de beslissing met een ander regeling confronteren.

De oplossing

Een open, eerlijk en deskundig gesprek,
Toezending van het op 1-6-2013 geldende "Dienstverleningsdocument", dus voordat ik op 1-6-2013 mijn schriftelijke verzoek tot omzetting heb gedaan.
Graag uw commentaar op mijn laatste reactie van 4-6-2015.

Indien u hierop een eerlijk antwoord geeft en alsnog het hypothecair krediet laat omzetten in een aflossingsvrije hypotheek, dan kunt u terecht schrijven:
"Ik vertrouw erop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd".

Met vriendelijke groet

8 reacties

 1. Auteur
  Rabobank
  Datum
  Beste heer,

  De inhoud van uw klacht is ons volledig duidelijk. De gehele klachtenprocedure eindigt echter op het moment dat Kifid, als externe partij, een uitspraak hierin heeft gedaan. Aangezien deze ongegrond is verklaard, kunnen wij niets meer voor u betekenen.

  Wij zijn van mening dat wij u uitvoerig en voldoende hebben geïnformeerd. Daarom gaan wij ook verder niet meer in op uw klacht, u ontvangt via dit platform ook geen reacties meer van onze kant.

  Met vriendelijke groet,
  Rabobank
 2. Auteur
  Janwen
  Datum
  Beste anoniem,

  Aangezien u niet bereid bent om mij het vóór 1-6-2013 geldende “Dienstverleningsdocument” te laten toesturen, wekt u sterk de indruk, dat de informatie, die op 4-7-2014 door uw jurist van de “klachtenservice” aan het KiFiD is verstrekt niet correct/onvolledig is geweest.
  U verschuilt zich achter de misleidende informatie van uw jurist en de door de ombudsman ongegrond verklaring.
  Ook vermeldt u niet of de directeur bij de afspraak op 15-4-2013
  de tarieven kende.
 3. Auteur
  Janwen
  Datum
  Het niet reageren en uw weigering om het “Dienstverleningsdocument “ toe te zenden betekent voor mij, dat “mijn adviseur” van de Rabo ZHM de afspraak met de “directeur” mag negeren en mij met onjuiste argumenten mag dwingen om voor € 1.450,- een advies door hem als “mijn adviseur”te laten uitbrengen.
 4. Auteur
  Janwen
  Datum
  Aangezien noch “mijn adviseur” van Rabo ZHM noch de Klachtenservice mij het op 1-6-2013 geldende “Dienstverleningsdocument” wil toezenden, word ik gedwongen om via de juridische weg dit document ter beschikking te laten stellen.
  Op de site “Denk mee met je bank” van de Rabobank stelt de moderator:
  “Ik begrijp, dat je veel waarde hecht aan openheid over financiële producten. Net als jij hechten wij daar ook waarde aan.”
  Hoe kun je dan nog vertrouwen hebben in deze bank?
 5. Auteur
  Janwen
  Datum
  Blijkbaar wilt u niet reageren op mijn reactie van 25-6-2015.
  Indien mijn indruk, dat de adviseur van de Rabobank ZHM vermoedelijk met onjuiste argumenten mij gevraagd heeft om
  € 1.450,- te betalen voor een onnodig advies, niet juist is, dan kunt u dat weerleggen door het Dienstverleningsdocument, dat bij mijn beslissing op 1-6-2013 geldig was toe te zenden.
  Mocht mijn indruk onjuist zijn, dan wil ik na ontvangst van het Dienstverleningsdocument mijn excuses aanbieden.
 6. Auteur
  Janwen
  Datum
  Wat weerhoudt de financieel adviseur van Rabobank ZHM om open en eerlijk te zijn en mij het in het gesprek met de directeur Particulieren en hem op 15-4-2013 geldige "Dienstverleningsdocument" toe te zenden??
  Met vriendelijke groet,
 7. Auteur
  Janwen
  Datum
  Aangezien de financieel adviseur van RabobankZHM mijn vermoeden, dat hij van mij met onjuiste argumenten € 1.450,- wilde hebben, niet weerlegt door eenvoudig het bij mijn beslissing op 1-6-2013 geldige Dienstverleningsdocument toe te sturen, moet ik aannemen dat mijn vermoeden goed is en ik derhalve geen excuses hoef aan te bieden.
 8. Auteur
  Janwen
  Datum
  De bank stelt, dat het advies van de bank maatwerk is en dat het belang van de klant voorop staat. Dit blijkt helaas niet zo te zijn, want mijn adviseur heeft 6 weken na mijn beslissing onterecht gevraagd om € 1.450,- te betalen voor een nog door hem uit te brengen overbodig advies. Hij is echter niet bereid om het bij mijn beslissing geldige dienstverleningsdocument, waarin staat dat de bank bij een hypotheekverhoging met minder dan
  € 20.000,- geen advies geeft, toe te zenden. Openheid?

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Janwen
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Rabobank?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen