Opgelost door Rechtsagent: Door Rechtsagent wordt niet gehandeld op de wijze waarop ze zeggen te werk te gaan.

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 306712
Gebruiker
Dijk168
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Rechtsagent is bij mij thuis geweest om de informatie te noteren om te kijken of het nodig was dat ik mijn bijstandsuitkering terug moet betalen aan de gemeente. De meneer was nogal afwezig. Toch heeft hij mij duidelijk drie maal gezegd dat al het handelen van Rechtsagent duidelijk met mij overlegt wordt. 23 mei kreeg ik een vervolgmail met daarin dat het niet mogelijk is om minder terug te betalen aan de gemeente. Duidelijk staat in de mail dat als ik niet reageer zij niets kunnen doen. Ik overweeg wat te doen en reageer niet zodat ik het als afgerond zie. Betaal de rekening. 28 mei krijg ik een mail dat Rechtsagent de gemeente een pro forma bezwaarschrift heeft gestuurd.
Ik reageer hierop en er wordt gezegd dat ik terug gebeld wordt, dit gebeurt niet. Per mail krijg ik te horen, u had in het ziekenhuis kunnen liggen dus wij hebben juist gehandeld. Ik vind dat ze me ook hadden kunnen bellen. Nu krijg ik toch een nieuwe rekening, 1 juni. Hier heb ik ook proberen contact over te krijgen, 4 juni. Ik ben tot nu toe nog niet terug gebeld. Ik vind het niet prettig hoe ze met me omgaan.

De oplossing

Ik wens dat de laatste rekening teniet wordt gedaan. €137,99. En een excuus voor de wijze waarop ze met mij omgaan.

1 reactie

 1. Auteur
  Rechtsagent
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Zonder dat deze klacht ons overigens bekend was, hebben wij op 7 juni jl. een uitvoerige toelichting gegeven waarom onze zaakbehandelaar een pro forma bezwaarschrift had ingediend. Bij mail d.d. 23 mei jl. heeft cliënte een juridisch advies gehad waarin onze zaakbehandelaar cliënte een min of meer negatief advies gaf om een bezwaarschriften procedure te starten. Echter, nu een reactie op deze mail uitbleef, heeft in onze optiek onze zaakbehandelaar volstrekt juist gehandeld door het indien van een pro forma bezwaarschrift, nu hierdoor in ieder geval de wettelijke bezwaartermijn werd veilig gesteld. Immers, dit is één van de meest elementaire stelregels binnen de juridische wereld; het laten verstrijken van een beroeps- c.q. bezwaartermijn heeft immers tot gevolg dat een genomen besluit onder geen enkele omstandigheid meer aangevochten kan worden.

  Cliënte was echter in de veronderstelling dat zij op de mail van 23 mei jl. niet meer behoefde te reageren nu zij vernam dat zij kennelijk niet zo'n sterke zaak had. Kortom, wij menen dat in casu sprake is geweest van miscommunicatie. Dit is ook zo met cliënte kortgesloten en vanuit onze organisatie is voorgesteld een groot deel van de nota te crediteren. Cliënte is akkoord gegaan met deze oplossing en de klacht is dan ook naar tevredenheid opgelost.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Dijk168
Datum
Uiteindelijke oplossing
De klacht is serieus genomen. De opdracht is definitief stopgezet. De tweede rekening is voor tweederde in mindering gebracht. Wat wel vervelend was dat ik nog een rekening erna kreeg. Hier heb ik nog weer contact over gehad en is helemaal geschrapt. Dit gaf, geeft een vervelend gevoel, onzekerheid.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Rechtsagent?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen