Opgelost door RET.: Onheuse bejegening en onheus RET-beleid

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 539742
Gebruiker
Frits
Datum
1 reactie

Details

Klacht

Op zaterdag 29-05-2021 stapte ik op tramlijn 8 (richting Kleiberg), vanaf halte Rotterdam-Euromast. Eenmaal gezeten werd ik onvriendelijk door een mannelijke controleur (kaalhoofdig, met zwart staartje van achteren) gewezen op de plicht een mondkapje te dragen. Ik wees hem op de ontheffing die ik hiertoe bezat en welke ik zichtbaar om mijn nek droeg. De controleur gaf commanderend aan dat dit kaartje (van Min. VWS) niet geldig was, in de RET-tram. Ik diende mijn ID-bewijs te kunnen tonen evenals een schriftelijke verklaring van een arts. Omdat ik van mening ben dat een OV-medewerker mij niet mag vragen naar mijn ID en mijn medische gegevens (anders dan een BOA of politie-agent), baseerde de controleur zich op geldende RET-regels. Nu heeft de RET inderdaad deze regels op zijn website staan, maar deze zijn in strijd met het (met Rover en VWS) gesloten OV-protocol en met de regelgeving in de ministeriele regeling. Hierbij worden OV-medewerkers opgeroepen zeer terughoudend op te treden, indien een reiziger met (onzichtbare) beperking, zich aantoonbaar beroept op de ontheffingsregeling dragen mondkapje. Het grove vertoon van macht (door een onvriendelijke, tutoyerende) controleur gaf mij een vernederend gevoel (t.o.v. andere tramreizigers). Deze melding wordt tevens doorgegeven aan de OV-Ombudsman en aan Rover en zal (afhankelijk van uw reactie) worden ingediend bij Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Graag binnen 28 kalenderdagen (na datum) een inhoudelijke reactie. Bvd.

Gewenste oplossing

Oplossing:
RET brengt zijn beleid in overeenstemming met de richtlijnen uit het OV-protocol en met vigerend beleid VWS en treedt zijn reizigers klantvriendelijk tegemoet.
Geboden oplossing
Omdat ik geen reactie van RET ontving, op mijn ingediende klacht (pas na zes maanden, na een rappel), ben ik naar de Geschillencommissie Openbaar Vervoer gestapt. De inhoudelijke reactie van RET (klantenservice) was namelijk het standpunt dat RET-regels boven een OV-protocol en de ontheffingsmogelijkheid (Tijdelijke Wet Coronamaatregelen) gingen!!! Uiteindelijk heeft de directie van RET ingezien dat men klantonvriendelijk en volstrekt onjuist handelde en excuses aangeboden (voor het voorval). De Geschillencommissie heeft uiteindelijk (op mijn verzoek) een bindende uitspraak gedaan (ook voor alle toekomstige gevallen), waarin mijn klacht gegrond is verklaard (d.d. 24-02-2022) en RET zich dient te houden aan OV-Protocol en wettelijke ontheffingsregels. Het griffierecht wordt door RET naar mij overgemaakt.
Status
opgelost
Beoordeling
content

1 reactie

  1. Auteur
    Frits
    Datum
    Jammer, hoor. Nog niets vernomen. Nog even en ik stap naar de Geschillencommissie Openbaar Vervoer!

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over RET.?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen