Klacht Robeco: Robeco spaarrekening leeg geroofd.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 159777
Gebruiker
Robeco spaarrekening leeg geroofd
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Op 12-2-2016 logde ik in op mijn spaarrekening. Hierbij ontdekte ik dat er vrijwel niets meer op stond. In juni 2015 was er n.l. in totaal 6.500,-- Euro van mijn spaarrekening overgeboekt naar een mij totaal onbekend rekeningnummer bij ING, wat n.b. op míjn naam bleek te zijn geopend. Wat bleek: Robeco had de dag daarvoor een met de hand ingevuld formulier ontvangen waarmee het nummer van mijn tekenrekening werd gewijzigd. Dit formulier was voorzien van mijn nagebootste handtekening én ging vergezeld van een kopie van een vervalst paspoort. Na wat vruchteloos heen en weer getelefoneer heb ik op 18-2 Robeco schriftelijk aansprakelijk gesteld. In hun reactie hebben zij het over "vermeende" fraude en is volgens hen niet direct vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk is. Op 29-2 heb ik de directie van Robeco schriftelijk laten weten dat het voor mij niet acceptabel is dat mijn geld niet veilig is bij Robeco en dat ik mijn geld terug wil. Tot op heden nog geen reactie !

De oplossing

- Ik wil dat Robeco mijn geld terug stort
- Ik wil dat Robeco de gederfde rente vergoed
- Ik wil van Robeco een schadevergoeding voor:
a. de psychische schade die mij is berokkend door onzorgvuldig en verwijtbaar handelen
b. de tijd die ik noodgedwongen aan deze kwestie heb moeten spenderen en nog zal
moeten spenderen

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Robeco is aktief op Klachtenkompas. Je kunt dus elk moment een reactie van hen verwachten, uiterlijk binnen twee weken.

1 reactie

  1. Auteur
    Robeco spaarrekening leeg geroofd
    Datum
    Volgens Robeco is de zaak nog in onderzoek. Momenteel hebben zij naar hun zeggen nog niet kunnen vaststellen of de fraude voortkomt uit "onzorgvuldig beheer van de rekening óf te wijten is aan een geval van vergaande identiteitsfraude door een derde partij". N.B.: Robeco heeft zich (heel ouderwets) laten beetnemen d.m.v. een valse handtekening en zelfs een vals paspoort. Als er geen oplossing komt van de kant van Robeco dan voel ik mij tóch gedwongen om andere instanties in te zetten.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Robeco spaarrekening leeg geroofd
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Robeco?