Klacht Rynd BV: intimiderende en onheuse incassopraktijken in strijd met de wet

Klachtnummer
# 110525
Gebruiker
Laywer
Datum
0 reacties

Details

Klacht


Betreft: Uw schrijven d.d. 19 mei 2015,inzake dossiernummer: EZZ101281.

In antwoord op uw schrijven van 19 mei 2015 bericht ik u als volgt.
Wederom moet ik constateren dat u door blijft gaan met onacceptabele incassopraktijken die in strijd zijn met de redelijkheids- en billijkheidsbeginselen en berust op een niet bestaande vordering.

Verder constateer ik dat u ondanks eerdere schriftelijke communicatie ons op een onheuse wijze blijft bejegenen met onterechte en feitelijk onjuiste herinneringen en of aanmaningen. Uw onacceptabele incassopraktijken zijn in strijd met de wet en voor mij redenen om hiervan aangifte te doen en uw eventueel daarna te dagvaarden.
Graag verwijs ik u in dit kader naar onze aangetekende brieven van 28 oktober, 17 augustus, 02 augustus, 15 juli en 27 juni 2013. Bijgaand treft u volledigheidshalve kopieën aan van deze brieven naar de inhoud waarvan ik u gemakshalve mag verwijzen en waarover naar ik toch mag aannemen geen misverstand bestaat.

Gewenste oplossing

Rynd juridisch aanpakken en de eigenaar veroordeeld te krijgen om dergelijke praktijken te stoppen

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Rynd BV hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Rynd BV?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen