Opgelost door Sandd: Bankafschriften worden niet bezorgd

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 62619
Gebruiker
JGO
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Sinds 21 mei worden bankafschriften van de ING niet meer bezorgd. Uiteraard is dit een oorzaak/gevolg feit. De ING heeft besloten om post door Sandd te laten bezorgen vanwege kostenbesparende actualiteit; géén andere reden zou relevant zijn om een bedrijf dat een absolute deskundigheid op dit gebied heeft uitgeëvolueerd vanuit de voormalige PTT, de TNT post, terzijde te stellen. Een medewerker van de ING bank zuchtte hoorbaar toen ik het uitblijven van de afschriften meldde en klapte uit de school dat deze klachten toenemen sinds Sandd de postbezorging van ING behandeld. En daar gaan we weer: wie is nu oorzakelijk schuldig aan deze problematiek? Dus het 'de pot verwijt de ketel...' vangt aan: touwtrekken om de oorzakelijkheid. Duidelijk is een ding - als een paal boven water - de consument trekt aan het kortste eind.

De oplossing

Ik betaal een bijdrage aan de ING bank voor wekelijkse ontvangst van mijn bankafschriften. Informatie bij de ING leert dat zij die service mij ook verlenen tot en met de postafhandeling hunnerzijds. Dus wil ik deze bankafschriften binnen redelijke termijn van u, Sandd, ontvangen en wel ± drie, uiterlijk vier dagen na terpostafgifte door de ING bank. Ter vergelijking: informatie bij TNT post leert dat over het algemeen poststukken worden aangeboden uiterlijk twee à drie dagen na terpostafgifte door de verzender. Ten overvloede: mijn eis is dus méér dan redelijk.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Sandd hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

2 reacties

 1. Auteur
  Sandd
  Datum
  Geachte heer/mevrouw Otterspoor,Vriendelijk dank voor uw bericht.Naar aanleiding van uw schrijven heb ik gekeken of er de afgelopen 3 maanden poststukken van de ING Bank bij zaten.
  Ik kan u melden dat de ING Bank in de afgelopen 3 maanden geen poststukken aan Sandd heeft aangeboden die voor uw adres bestemd zijn.Het kan zijn dat er ook poststukken van de ING Bank voor u adres nog via onze concurrent worden verstuurd. Wij adviseren u om contact op te nemen met de ING bank zodat zij dit voor u uit kunnen zoeken.Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Met vriendelijke groet,
  Klantenservice
 2. Auteur
  JGO
  Datum
  Ten eerste: dank dat u zo spoedig reageerde.
  Naar aanleiding van uw advies heb ik opnieuw informatie bij de ING bank ingewonnen, en deze leert dat de ING bank ook nog gebruik maakt van Post.nl (voormalige TNT, welke naam ik per abuis gebruikte in mijn eerste post.
  Ten tweede bied ik mijn excuses aan voor de - naar nu pas blijkt - onterechte klacht die ik m.b.t. het onderwerp indiende.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
JGO
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Sandd?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen