Klacht SchadeCoach.com: Komt afspraken niet na

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 99913
Gebruiker
leslha
Datum
9 reacties

Details

De klacht

Op basis van het volgende dat op hun site te vinden is ben ik met sSchadecoach in zee gegaan om mijn claim bij ASR te honoreren

Onze kosten kunnen onder de kosten vallen die door de verzekeraar dienen te worden vergoed. Deze kosten staan los van het vastgestelde schadebedrag en worden daarop dus niet in mindering gebracht

Uiteindelijk heeft het KIFID en de Kantonrechter eeecoachen uitspraak gedaan. Maar schadecoach heeft van de 7634,64 6156,77 ingepikt.

Ik eis dat bedrag terug.

De oplossing

Teruggebtaling van Schadecoach van het ingehouden bedrag van 6156,77 euro .
Dit conform hun slogan op de site.

9 reacties

 1. Auteur
  SchadeCoach.com
  Datum
  Dit betreft een zaak die al sinds 2012 loopt en waarbij wij de klager meteen bij aanvang erop gewezen hebben dat hij ter besparing van kosten beter van zijn rechtsbijstandsverzekering gebruik kon maken. Dit wilde klager niet omdat die polis óók bij ASR liep, daar had daarom hij geen vertrouwen in. Dankzij onze tussenkomst heeft de -uitermate tergende-verzekeraar de schadeclaim betaald, maar helaas niet kosten voor onze werkzaamheden. Wij hebben klager gewezen op de mogelijkheid van hoger beroep, doch hiervan wenste klager geen gebruik van te maken. Om je recht te halen moet je in dit land kosten maken, maar als je die kosten niet wilt of kunt maken sta je helaas met lege handen. Als kantoor kunnen wij er nu eenmaal niet aan beginnen het risico te nemen van de aan ons in behandeling gegeven zaken. Dit staat tevens in onze leveringsvoorwaarden: een garantie op de goede afloop van een zaak kan nimmer worden afgegeven (dit is bij een advocatenkantoor niet anders).
 2. Auteur
  leslha
  Datum
  Er is op geen enkele manier gewag gemaakt van besparing van kosten en zeker niet vanaf het begin, Pure leugens
  Ook de vraag om geen gebruik te maken van hoger beroep is gelogen Ik nooit een verzoek of brief ontvangen met die strekking.De volgende leugen. Op 9 december2014 gevraagd of ASR had betaald. Antwoord was nee. Het blijkt dat de betaling reeds op 24 november 2014 had plaatsgevonden
  Het zou Schadecoach sieren om schoon schip te maken en over te gaan tot betaling
 3. Auteur
  SchadeCoach.com
  Datum
  Het is standaard beleid om bij de aanvang van een nieuwe zaak te vragen of de klant aan een rechtsbijstandverzekering rechten kan ontlenen, zodat ons later niet verweten kan worden dat wij de klant niet correct hebben geïnformeerd. Dat is in deze zaak per email gevraagd, dit ligt dus gewoon vast. Het duurde inderdaad geruime tijd voordat het bedrag bij ons op de rekening stond. Omdat de mogelijkheid tot hoger beroep openstond konden wij ASR immers niet aanmanen. De rechter heeft in zijn vonnis helaas een klein deel van de kosten toegewezen. In het vonnis is, zoals bij elk vonnis, de mogelijkheid tot hoger beroep aangegeven. Die mogelijkheid is vrijwel iedere burger bekend, desondanks hebben wij vier dagen na de uitspraak het vonnis aan klager toegezonden en in dezelfde email (dd. 17-11-2014) de mogelijkheid van hoger beroep aan de orde gesteld. zowel voor de klager als dat ASR die mogelijkheid had. Had de klager hoger beroep willen instellen dan zouden weer nieuwe kosten moeten worden gemaakt.
 4. Auteur
  leslha
  Datum
  Wederom bevat het antwoord van Schadecoach onwaarheden.
  In geen van de email van 2012 is de vraag over rechtsbijstand te vinden.Het duurde tot 17 februari 2015 voordat schadecoach toegaf dat het bedrag ontvangen was.
  Ik heb op 17 11-2014 geen voorstel ontvangen voor instellen van hoger beroep Schadecoach en de advocaat zouden met elkaar in overleg gaan.
  Onzorgvuldig en leugens. Ik eis daarom het terugbetalen van de aan mij toegewezen schadebedragen
 5. Auteur
  SchadeCoach.com
  Datum
  Deze slepende kwestie heeft te veel juridische complicaties en is met een correspondentie van meer dan 100 emails te ingewikkeld om via deze website te kunnen worden opgelost. Bovendien is het doorslaggevend dat er nu een rechterlijke uitspraak ligt welke slechts voor een klein deel in het voordeel van de klager is beslist. Helaas moet men hiermee leven als men geen hoger beroep kan of wil instellen. Overigens blijkt herhaaldelijk uit de correspondentie dat wij de klant nimmer een garantie op succes hebben afgegeven.
 6. Auteur
  leslha
  Datum
  Onze kosten kunnen onder de kosten vallen die door de verzekeraar dienen te worden vergoed. Deze kosten staan los van het vastgestelde schadebedrag en worden daarop dus niet in mindering gebracht. Dit staat op hun siteDit is de enige reden dat ik met Schadecoach in zee ben gegaan.Daarom eis ik het door Schadecoach ingepikte schade bedrag van 4976 euro( 3448 +1528) terug.
 7. Auteur
  SchadeCoach.com
  Datum
  Uiteraard kan men geen rechten ontlenen aan een algemene tekst op een website, maar er staat dat onze kosten onder de kosten "KUNNEN" vallen die door de verzekeraar "DIENEN" te worden vergoed. Er staat dus niet: Onze kosten vallen onder de kosten die door de verzekeraar zullen worden vergoed. Niemand kan dat immers garanderen want er zijn verzekeraars die tot het laatste toe blijven dwarsliggen en die pas bij het hoogste beroep overstag gaan.
  Tot dat hogere beroep heeft niet willen besluiten.Uit de correspondentie blijkt a) dat wij nimmer in die (garantie)termen hebben gesproken en b) dat de klager zich hiervan terdege bewust was.
 8. Auteur
  leslha
  Datum
  Het verheugd mij te vernemen dat u in ietwat andere woorden toegeeft dat u site misleidend is. Nu nog de aan mij door KIFID en de Kantonrechter toegewezen schadebedrag ten bedrage van 4967 terugstorten. Ook door het feit dat u nimmer expliciet een voorstel of of de vraag aan mij gesteld of ik in hoger beroep wilde gaan. De mail waarnaar u refereert zegt niets hierover. Dit is grove nalatigheid.
 9. Auteur
  leslha
  Datum
  Ik hoop dat hiermede een ieder is gewaarschuwd voor Schadecoach. Ga niet met deze oplichters in zee

Uiteindelijke oplossing

Auteur
leslha
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over SchadeCoach.com?