Opgelost door Segoria: INCASSOVORDERING zonder (JUISTE)FACTUUR / STATUS BESTELLING

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 366219
Gebruiker
D klacht Segoria & Klarna
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Beste heer, mevrouw,

Deze week heb ik een brief (incassovord) ontvangen per post. Het gaat daarbij om een openstaande factuur voor bestellingen bij Wish eind januari 2019.​

Naar aanleiding van de WIsh factuur heb ik in april (!) telefonisch contact gehad met uw organisatie (Klarna Bank). Tijdens deze telefoongesprekken is mij verteld dat het bedrag van de bestelling bij Wish nog openstond.

Omdat mijn bestelde producten nog niet geleverd waren en tevens nog geen enige afrekening had ontvangen - immers na ontvangst van de producten hoefde ik pas te betalen bij Wish - stond het te betalen bedrag nog over. Uw medewerker gaf mij toen aan om op de website van Wish MELDING te maken (via het menu daar) dat de bestelling nog niet ontvangen is en evt. te verzoeken tot geld terug.​

Ik heb tijdens het telefoongesprek expliciet gevraagd of mijn gehele betaling met deze online melding bij Wish op "on hold" zou worden gezet en ik dus niet tegen evt latere incassokosten zou aanlopen. Uw medewerker bevestigde dat ze in het systeem e.e.a. vastleggen en dat ik door bij Wish aan te geven dat ik m'n bestelling nog niet had, e.e.a. goed zou komen. ​
De bestelling heb ik dus nooit ontvangen en ook heb ik sindsdien geen brief of ontvangen waarin e.e.a. is gecorrigeerd of de status van mijn bestelling is medegedeeld.​

Totdat ik nu opeens uw brief ontvang met een incassovordering, waarbij tevens € 40 in rekening wordt gebracht. Ik heb na bovenstaand genomen actie - die volgens uw medewerker voldoende zou zijn - geen betalingsherinnering of product alsnog ontvangen van Wish

Ik verzoek u daarom om mij schriftelijk te informeren wat er is fout gegaan met de bestelling (Wish), of met de NIET ONTVANGEN eerdere betalingsachterstand correspondentie die ik volgens uw brief zou moeten hebben ontvangen na bijv. mijn eerdergenoemde actie in april 2019. Ik heb evt. nog een e-mail van jullie waarin mijn telefonisch contact met jullie wordt bevestigd. ​

In afwachting van een reactie, verzoek ik u vriendelijk om door u gewensde betaling van € 34.89 in uw brief (dd 08052019) op te schorten tot mij duidelijk is op wat voor een product dit ziet (immers: ik wachtte nog op een reactie/product van wish!) en de buitengerechtelijke kosten van eur 40 te verminderen naar € 0,0 daar ik geen eerdere schriftelijke betalingsherinnering heb ontvangen, noch dat het product dat ik bij Wish had besteld ooit is geleverd. ​

Graag hoor ik van u

De oplossing

Graag verneem ik wat er is mis gegaan met mijn bestelling/vervolgactie/restitutie, en evt na mijn actie ontvang ik eerst graag een (gecorrigeerde) factuur per post.

Dat ik deze week opeens een incassovordering, waarbij tevens € 40 buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht, is onterecht nu ik niet eerder een schriftelijke update heb ontvangen van Wish, Klarna, met daarin het openstaande (gecorrigeerde) te betalen bedrag en een nieuwe betalingstermijn n.a.v. mijn ondernomen actie daar ik nooit mijn juiste wish bestelling heb ontvangen. Daarnaast heb ik niet eerder schriftelijke aanmaningen ontvangen en kon ik aldus niet eerder 'acteren' om tot een betaling over te gaan. Ik wachtte op een (juiste) eindfactuur per post ingeval mijn bestelling bij Wish niet meer zou worden geleverd.


1 reactie

 1. Auteur
  Segoria
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer/mevrouw Lucht,


  Bedankt voor uw bericht.


  Naar aanleiding hiervan hebben wij u een e-mail gestuurd met een inhoudelijke reactie.

  Voor verdere vragen over uw vordering kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen.

  Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur op 020 - 808 28 54.


  Met vriendelijke groet,


  Segoria

Uiteindelijke oplossing

Auteur
D klacht Segoria & Klarna
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Segoria?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen