Klacht Shurgard: Prijsverhoging

Klachtnummer
# 182498
Gebruiker
Jako
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Nog te versturen aan: Shurgard, Cartesiusweg
Utrecht, 25 augustus 2016

Onderwerp: Klacht over prijsverhoging huur box

Geachte heer of mevrouw,
Op 25 augustus stuurde u mij een mail dat u de prijs van de huur van box XXX hebt verhoogd. De oude prijs bedraagt 61 Euro en de nieuwe prijs is 75 Euro. Met deze brief wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met deze wijziging van maar liefst 23%.

Wat is het probleem?
De reden waarom ik bezwaar maak tegen de prijsverhoging is dat het volstrekt niet duidelijk is waar u de forse prijsverhoging op baseert. U schrijft dat u op deze manier uw standaards kan handhaven en de beste service kan bieden, maar u maakt geheel niet duidelijk op welke manier dat gaat gebeuren en hoe ik als huurder daar voordeel van zou kunnen hebben.

Wat verwacht ik van u?
Ik verzoek u om de prijswijziging van mijn abonnement terug te draaien en mij zo spoedig mogelijk hierover te berichten. Dat kan op het bovenvermeld mailadres of per post.


De oplossing

Prijsverhoging terugdraaien of in ieder geval redelijkheid.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Shurgard hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Shurgard?