Klacht Smallsteps: Smallsteps communiceert niet eerlijk en onderneemt geen zichtbare acties en blijft wel geld innen.

Status
sad Niet opgelost
Klachtnummer
# 405103
Gebruiker
Apocralypse
Datum
1 reactie

Details

De klacht

In de zomervakantie heeft Smallsteps de kinderopvang organisatie bij ons op de basisschool overgenomen. Daar wordt TSO en BSO aangeboden. Vrijwel alle krachten van de TSO zijn niet in dienst getreden bij Smallsteps, omdat zij een ongunstig arbeidscontract aanbieden. Sindsdien is er een enorm tekort aan TSO begeleiding. Ouders hebben meermaals verzocht om de voormalige begeleiding een gunstiger bod te doen, hun betaling opgeschort tot de zorg daadwerkelijk geleverd wordt en Smallsteps tot actie gemaand. Docenten hebben een tijdje, zonder vergoeding, de TSO gedraaid van Smallsteps. Smallsteps schrijft deze week naar de ouders dat ze een oplossing hebben die voor "meer rust en blijheid zorgt". Maar in de praktijk betekent dit 50+ kinderen in 1 lokaal met slechts 1 begeleider. Een speurtocht online levert geen enkele openstaande vacatures op voor deze functie bij Smallsteps of op vacaturesites. Ouders betalen als een stel melkkoeien voor zorg die niet geboden wordt aan de kinderen.

De oplossing

Ouders willen dat Smallsteps opzij stapt, zodat een andere kinderopvangorganisatie de werkzaamheden over kan oppakken en op een veilige manier de beloofde zorg aan de kinderen kan gaan leveren. Ik wil financieel gecompenseerd worden voor 3 maanden ondermaatse TSO voor 2 kinderen. 1 begeleider op 50+ is wettelijk ondermaats.

1 reactie

 1. Auteur
  Smallsteps
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste meneer, mevrouw,

  Met het bestuur en de directeur van deze school werken wij sinds afgelopen zomer aan de kwaliteit van de tussenschoolse opvang. Dat betekent dat er stap voor stap het een en ander verandert. Wij willen graag met u in gesprek om toe te lichten wat de wet- en regelgeving van ons vraagt en hoe de ideale tso er wat ons betreft uitziet.

  Wij zijn het met u eens dat 1 begeleider op 50 kinderen onwenselijk is. We vinden het dan ook heel vervelend dat we door omstandigheden een week lang twee klassen hebben moeten samenvoegen.

  Gelukkig is deze situatie inmiddels opgelost en krijgt de nieuwe tso steeds beter vorm.
  U kunt contact opnemen met de schooldirecteur om een afspraak te maken.

  Met vriendelijke groet,
  Jolanda Ellenbroek
  Divisiedirecteur, Smallsteps kinderopvang

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Apocralypse
Datum
Uiteindelijke oplossing
Er is geen oplossing aangeboden: geen dialoog met de ouders of financiële compensatie. Er is wel beloofd te werken aan een oplossing voor de onderbemanning. De communicatie lijnen verlopen moeizaam. Smallsteps blijft verwijzen naar de schooldirecteur als aanspreekpunt voor de diensten die Smallsteps levert. Terwijl diezelfde directeur het op de laatste dag van de zomervakantie via ouders moest vernemen dat Smallsteps niet genoeg mankrachten had om de TSO te gaan draaien. Het was de verantwoordelijkheid van Smallsteps om dit tijdig kenbaar te maken naar de basisschool. Zo'n daad wekt wantrouwen. Als er dan geen communicatie gezocht wordt met alle betrokkenen krijgt het vertrouwen geen kans. Hoewel ik de reactie van Smallsteps hier op de site waardeer, worden er geen toetsbare afspraken neergelegd. De gedane belofte is niet meetbaar in tijd of aantallen.
Status
niet opgelost
Beoordeling
sad

Ook een klacht indienen over Smallsteps?