Opgelost door Springbuck.nl: Niet tijdig leveren van een maatkostuum voor een bruiloft, c.q. ondeugdelijk kostuum

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 70241
Gebruiker
J.F. Sorber
Datum
6 reacties

Details

Klacht

Op 8 mei 2014 heeft de vertegenwoordiger zich bij mij aan huis gemeld, dhr. E. Libourel. Na uitvoerig de maat te hebben opgenomen heb ik een afspraak gemaakt voor aflevering van het kostuum. Daarbij heb ik uitdrukkelijk aangegeven, dat het kostuum was bedoeld voor de bruiloft van mijn dochter op 12 juli 2014. Dat zou geen probleem zijn volgens dhr. Libourel. Ik heb toen ter plaatse een voorschot van € 400,00 betaald.
Half juni kreeg ik bericht dat het kostuum in basisvorm gereed was en heb ik een afspraak gemaakt voor het aanpassen. Toen bleek echter dat het colbert door een fout van de opnemer danwel een snijfout van de kleermaker verkeerd was gesneden. Het was toonbaar noch draagbaar. Een provisorisch herstel leverde geen verbetering op.
Op 12 juli had ik dus geen kostuum en moest ik in allerijl alsnog een confectie kostuum kopen.
Tot op heden heb ik mijn betaald voorschot niet terugontvangen.

Gewenste oplossing

Aangezien de fatale datum is gepasseerd en ik dus geen kostuum meer nodig heb, wil ik een schadevergoeding. Ik heb in allerijl een kostuum moeten kopen, zonder goed mijn keuze te kunnen bepalen.
Geboden oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

6 reacties

 1. Auteur
  J.F. Sorber
  Datum
  Heb op 18/8 nog geen reactie ontvangen van Springbuck. Het is tekenend voor dat bedrijf om niet te reageren als er klachten zijn. Moet een waarschuwing zijn voor (nieuwe) klanten.
 2. Auteur
  Springbuck.nl
  Datum
  Wij hebben inderdaad de opdracht gekregen om voor de heer Sorber een maatpak te maken. Voor ons was niet bekend dat deze specifiek benodigd was voor een huwelijk op 12 juli. j.l.
  Bij onze pas sessie is inderdaad geconstateerd dat er een fout is gemaakt bij de constructie van het jasje.
  Dezelfde avond is er nog een productspecialist geweest bij de heer Sorber om te kijken of een en ander op korte termijn op te lossen was.
  Afgezien daarvan is, met medeweten van de heer Sorber, een nieuw jasje besteld. De heer Sorber is daarmee akkoord gegaan wetend wat de levertijd is van een jasje. Springbuck stelt zich immers op het standpunt dat afgenomen pakken moeten voldoen aan de hoogst mogelijke standaard en wij het van belang vonden in dit geval een nieuw jasje te bestellen.Het verbaasde ons dan ook dat hij gedurende onze vakantie een en ander heeft teruggestuurd, wetend dat wij het nieuwe jasje speciaal voor hem besteld hebben.
  Wij erkennen dat er een fout is gemaakt bij de productie. Wij weten dat wij het maximale hebben gedaan om onze fout te herstellen. Wij vinden het niet redelijk dat nu de totale overeenkomst eenzijdig wordt ontbonden.
  Wij stellen ter compensatie voor dat het pak alsnog wordt afgenomen met een korting van 50%. Indien er zich onverhoopt weer problemen voordoen met de kwaliteit van het kostuum (iets dat zelden tot nooit voorkomt) dan zijn wij bereid de genoemde € 400,00 aan de heer Sorber te retourneren.
 3. Auteur
  J.F. Sorber
  Datum
  Een van de eerste vragen van dhr. Libourel bij de passsessie op 8 mei j.l. betrof de gelegenheid, waarvoor het maatkostuum was bedoeld. Toen heb ik aangegeven, dat ik het zou dragen bij het huwelijk van mijn dochter op 12 juli 2014. Dat het kostuum mogelijk ook later zou kunnen worden gedragen, was bijzaak.
  Na de tweede (mislukte) oplevering heb ik de produktie specialist laten weten, dat ik van verdere uitvoering van het kostuum af zag en heb dat ook later aan dhr. Libourel laten weten.
 4. Auteur
  Springbuck.nl
  Datum
  Het antwoord van de heer Sorber komt niet overeen met onze indruk toen wij het pak kwamen opmeten.
  Momenteel is onze productspecialist met vakantie. Als hij terug is (1 september) zullen wij dit aan hem vragen. Als hij deze toezegging heeft gedaan dan zullen wij het bedrag uiteraard retourneren. Vreemd blijft echter wel dat er een nieuw jasje voor de heer Sorber is besteld. Geen enkel bedrijf zal dit immers doen op het moment dat zij het gevoel heeft dat er een dispuut is.
  Overigens hebben wij nog geen antwoord ontvangen van de heer Sorber op ons aanbod. Daarnaast dient vermeld dat Springbuck reeds meer dan 2000 klanten heeft. Waarvan een groot deel bij ons steeds terugkomt voor nieuwe opdrachten. Onze klanten vertrouwen op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze service. De heer Sorber probeert ons publiekelijk en bewust schade toe te brengen door deze zaken in twijfel te brengen. Dat betreuren wij.
 5. Auteur
  J.F. Sorber
  Datum
  Zoals Springbuck had kunnen begrijpen zal ik niet ingaan op het aanbod om alsnog het maatkostuum af te nemen, omdat de datum waarop het zou worden gedragen, ruimschoots is gepasseerd. Als Springbuck eerder had gereageerd op mijn annulering, was een melding bij de Consumentenbond niet nodig geweest. Overigens zou ik genoegen kunnen nemen met terugbetaling van 75% van het voorschot van € 400,00.
 6. Auteur
  J.F. Sorber
  Datum
  Het meningsverschil over de afhandeling van het maatkostuum is in onderling overleg tot tevredenheid beëindigd.

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Springbuck.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen