Klacht Stadsschouwburg Oosterpoort: Overtreding wettelijke bepalingen.

Klachtnummer
# 303612
Gebruiker
A Bcd
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Overtreding wettelijke bepalingen.

We hebben in dit land een Wet Bescherming Persoonsgegevens als ook een wet Telecommunicatie.

In deze wetten is geregeld dat gegevensverwerking slechts mag plaatsvinden indien er ondubbelzinnige toestemming is verleend en dat er geen electronische berichten, zonder menselijke tussenkomst, mogen worden verstuurd zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Tegen deze bepalingen in ontvang ik van de Oosterpoort en de Stadsschouwburg electronische berichten, beter bekend als SPAM.

Deze begint met:

"Beste A Bcd,

Enige tijd geleden kocht u een kaartje voor een programma in De Oosterpoort en de Stadsschouwburg."

Ik heb nimmer een kaartje bij de Oosterpoort en de Stadsschouwburg gekocht. noch op enige andere wijze een relatie met hun gehad. Het lijkt mij evident dat mijn naam niet "A Bcd" is.

Het e-mail adres waarnaar de SPAM wordt verstuurd is echter wel van mij,

Een ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van mijn e-mail adres is door mij nimmer verstrekt, evenmin als een toestemming voor het verzenden van electronische berichten naar mijn e-mail adres.

Hoe de de Oosterpoort en de Stadsschouwburg aan mijn e-mail adres zijn gekomen weet ik niet. Wat ik wel weet is dat dit niet door mij is verstrekt.

Conform de genoemde wetten zal de Oosterpoort en de Stadsschouwburg echter moeten aantonen dat beide toestemmingen wel degelijk door mij zijn verleend.

Eveneens volgens deze wetten zal de Oosterpoort en de Stadsschouwburg opheldering moeten verschaffen over de herkomst van mijn gegevens, in casu mijn e-mail adres.

Hierover heb ik telefonisch contact gehad met de Oosterpoort en de Stadsschouwburg.

Zij weigeren echter duidelijkheid in deze te geven.

Een organisatie die de wetten in dit land respecteerd zal er geen enkele moeite mee hebben om gehoor te geven aan de bepalingen in de wet.

Gezien de weigering van de Oosterpoort en de Stadsschouwburg rest geen andere conclusie dan dat de Oosterpoort en de Stadsschouwburg een organisatie is die meent boven de wet te staan en zich verlaagt tot ordinaire SPAM praktijken. Simpel gezegt, een organisatie die geen enkel respect voor mensen heeft.

Bij een dergelijke organisatie kan men zich afvragen of men hier ooit iets mee te maken wil hebben. Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat een organisatie die lak aan de wet heeft, ook op andere punten niet zal schromen zijn disrespect te tonen.

De oplossing

- Bewijs van een door mij verleende toestemming
- Opheldering over de herkomst van mijn e-mail adres.
- Handelen comform wettelijke bepalingen
- Respect voor mensen.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Stadsschouwburg Oosterpoort is uitgenodigd om deel te nemen aan Klachtenkompas.

0 reacties

Ook een klacht indienen over Stadsschouwburg Oosterpoort?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen