Klacht Star Computers: Betreft: ondeugdelijk product

Klachtnummer
# 24267
Gebruiker
faquiri
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Haarlem,6 maart 2013
Geachte heer Balbuena,
In maart 2012 kocht ik bij u een nieuwe DVR recorder. Het product heeft niet de eigenschappen die ik ervan mag verwachten en vertoonde de volgende tekortkomingen:
Start telkens opnieuw en loopt vast; bij het vastlopen reageert het systeem niet;muis e.d. ook niet.
Deze klacht is al eerder bij u in augustus 2012 telefonisch aangemeld, het toestel is toen aan u aangeboden ter reparatie en tot op heden blijkt,na herhaaldelijk telefonisch contact, dat u nog steeds geen uitsluitsel kunt geven omtrent de status van de reparatie.
Volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek moet een product alle eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn. Daarvan is in dit geval geen sprake. Ik hoefde er, gezien de prijs en de ouderdom, niet van uit te gaan dat dit probleem zou ontstaan.
Ik houd u aansprakelijk voor alle schade die gerelateerd kan worden aan het niet terugleveren van het apparaat, gebrek aan medewerking en goede informatie uwe
ZOZ

De oplossing

De rest van de boven brief Want boven past niet

Ik houd u aansprakelijk voor alle schade die gerelateerd kan worden aan het niet terugleveren van het apparaat, gebrek aan medewerking en goede informatie uwerzijds.

Ik verzoek u bij deze per omgaand de levering van een nieuw vervangend toestel, dan wel restitutie van het oorspronkelijke aanschafbedragIk verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.


Hoogachtend,M.Faquiri,
Schroeder van der Kolkstraat 24
2035 XS Haarlem.
Factuurnr. 802210
Reparatienr. 802213
Email: mirwais@live.nl
tel: 0614181868
Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Star Computers hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Star Computers?