Klacht Stedin: Drievoudig gasverbruik na plaatsing slimme gasmeter

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 293125
Gebruiker
Gladys Ramirez
Datum
7 reacties

Details

De klacht

Stedin weigert de gasmeter op haar kosten te laten ijken. Drievoudig gasverbruik is een redelijke grond voor twijfel over het functioneren van de gasmeter en ik vind , dat Stedin de meter kosteloos zou moeten controleren. Hieronder de argumentatie.

Het gemiddeld gasverbruik verhoogd van 556 kubieke meter naar 1529 kubieke meter per jaar. Volgt uit twee metingen door de netbeheerder zelf, Stedin op 11 juli 2014 en 2 oktober 2016. En een eigen meting op 5 februari 2018, controleerbaar door Stedin. Dit is grond voor twijfel over het functioneren van de nieuwe slimme meter. Stedin is verantwoordelijk voor het gasnetwerk en de gasmeters en dient uit zichzelf en voor eigen rekening de gasmeter objectief te laten ijken.

De oude meter functioneerde gaf waarschijnlijk te weinig aan en dit is eigenlijk in het algemeen zo. Dit op grond van informatie van Energiedirect. Stedin schijnt dit feit graag in de publiciteit te willen brengen, zodat mensen die nog een oude meter hebben die niet vrijwillig laten vervangen door een zogenaamde nieuwe "slimme" meter. Ik zal kijken wat ik hierin voor U kan betekenen. Meldingen heb ik al gedaan naar Radar en Kassa, maar mogelijk zijn er ook kranten geïnteresseerd.

Verder wordt de schijn gewekt, dat Stedin voordeel probeert te trekken uit het feit, dat de nieuwe slimme meters meer verbruik aangeven dan de oude meters door bij redelijke twijfel de klant af te schrikken en te intimideren met procedures, protocollen en hoge kosten. In dit specifieke geval in de wetenschap dat ik het bedrag voor ijking onmogelijk kan betalen. Mede omdat het verdrievoudigde gasverbruik mij in grote financiële nood heeft gebracht.

Ook is het zo, dat de nieuwe meter mogelijk wel goed functioneert. Dit is niet aannemelijk voor een éénpersoonshuishouden in een kleine flat. Koken doe ik éénmaal per 3 of 4 dagen om gas te sparen en de verwarming houd ik op 18 graden met hetzelfde doel. Navraag bij een buur in precies hetzelfde soort appartement leverde een veel lager verbruik.

Het is onredelijk, dat bij duidelijke gronden voor twijfel de kosten van ijking op mij als klant af te wentelen, indien blijkt dat de nieuwe meter wel goed functioneert. Dit omdat de twijfel veroorzaakt wordt door Stedin als verantwoordelijke voor zowel de oude als de nieuwe meter en 1 van de 2 is zeker fout.

De oplossing

Onafhankelijke controle van de gasmeter zonder kosten.

7 reacties

 1. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum

  Advies aan een ieder: LAAT NOOIT EEN NIEUWE SLIMME METER PLAATSEN.
  Inside informatie heeft mij geleerd, dat oude meters minder aangeven en Stedin, verschuilen zich hierachter om onder hun verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de goede werking van nieuwe slimme meters uit te komen. Conclusie de nieuwe slimme meter werkt vrijwel altijd in Uw nadeel.

  email gekregen van Stedin die voorbij aan de argumentatie en de weigering kosteloos aan te tonen dat de gasmeter correct functioneert. Nogmaals kort.
  1) Het gasverbruik is verdrievoudigd direct na plaatsing van de nieuwe slimme meter.
  2) Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat het aan iets anders ligt.
  3) Conclusie de oude of de nieuwe meter werkt(e) niet goed.
  4) Dat de nieuwe meter goed werkt dient door Stedin aangetoond te worden vanuit hun verantwoordelijkheid hiervoor.
  5) Het dreigen met kosten wekt de schijn, dat Stedin deze verantwoordelijkheid niet wil nemen.
  6) Er wordt ook de schijn gewekt, dat Stedin wenst te profiteren van meters, die een te hoog verbruik aangeven door klanten die een redelijke grond voor twijfel aantonen af te schrikken met intimidatie. Intimidatie met procedures, protocollen en hoge kosten.
  7) In dit specifieke geval lijkt het er op, dat Stedin eveneens misbruik wil maken van mijn financiële situatie die de afschrik kosten niet kunnen dragen.

 2. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Beste Stedin medewerker,

  Dank U voor uw reactie.

  Ik blijf echter van Stedin eisen, dat zij de gasmeter onafhankelijk en kosteloos laat ijken of de meter vervangt.

  De gasinstallatie in mijn woning is door een gecertificeerde installateur gecontroleerd. Er zijn geen gebreken in de gas installatie van de woning. Zijn rapport is bijgevoegd. De installateur vertelde mij eveneens, dat het regelmatig voorkomt, dat de nieuwe slimme gasmeters niet goed functioneren en te veel verbruik aangeven.

  Eveneens is het duidelijk dat de verdrievoudiging van het verbruik samenhangt met de plaatsing van de slimme gasmeter en het uiterst onwaarschijnlijk is, dat het aan iets anders ligt. Een geactualiseerd verbruiksoverzicht waar dit uit blijkt is eveneens bijgevoegd.

  Stedin blijft argumenteren, dat de meter op basis van ongelijk geijkt moet worden op grond van een kwaliteitskeurmerk. Dit is geen absolute individuele garantie voor de unieke gasmeter in mijn woning. De verdrievoudiging van het gemeten gas is wel een specifieke aanwijzing, dat deze meter niet goed functioneert.

  Een andere herhaling van Stedin is, dat een hoog verbruik in zijn algemeenheid geen reden is om te twijfelen aan de meter. In dit geval is er een specifieke reden. De extreme verhoging van gasverbruik namelijk een verdrievoudiging. Verder is het verbruik terwijl ik alleenstaand ben en zuinig aan doe hoger dan het gemiddelde van de omliggende woningen waar ook gezinnen in wonen.

  Stedin gaat volledig voorbij aan de specifieke omstandigheden en constateringen van dit geval en daarom houd ik mijn eis staande. De herhaling van algemeenheden door Stedin heeft deze klacht verre van weerlegd.

  Met vriendelijke groet,
  Gladys Ramirez.

 3. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Geactualiseerd overzicht gasverbruik.

 4. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Er zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen.

  Feit 1
  Voor 2015 was er een veel hoger verbruik van electra en gas. Dit kwam omdat mijn dochter met haar kind bij mij inwoonde. Toen zij elders is gaan wonen is het verbruik daardoor verklaarbaar omlaag gegaan. Echter toen de nieuwe slimme gasmeter is geplaats ben ik alleen blijven wonen en is het verbruik van gas in extreme mate omhoog gegaan zonder verklaarbare reden.

  Feit 2
  Toen mijn dochter elders ging wonen is het verbruik van electra en gas beiden sterk omlaag gegaan. Toen de nieuwe slimme meters voor gas en electra geplaatst zijn is alleen het verbruik van gas extreem omhoog gegaan. Verbruik van elektricitiet is slechts marginaal veranderd. Ook dit versterkt de verdenking tegen de gasmeter.

 5. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Geen reactie op klachtenkompas van Stedin.
  Zij stuurde de volgende e-mail:

  Beste mevrouw Ramirez,

  Vriendelijk bedankt voor uw antwoord. Ik begrijp uit uw bericht dat u graag wenst dat er kosteloos een ijking wordt uitgevoerd aan uw gasmeter. Graag licht ik u verder in middels deze e-mail.
  U heeft wat toelichting gegeven over uw historisch verbruik. Helaas blijft mijn antwoord hetzelfde als wat mijn collega's u ook al hebben gemaild. De ijking kan worden aangevraagd, maar zal altijd op basis van ongelijk zijn.
  Ik vind het jammer dat ik u niet tevreden kan stellen maar wij kunnen u niet verder helpen als het gaat om het gratis laten uitvoeren van een ijking. Inhoudelijke vragen hierover zullen we ook niet meer verder in behandeling nemen. Met andere vragen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.
  Graag wens ik u een fijne dag.
  Met vriendelijke groet,
  Maike Postma
  Klantenservice
  Stedin Netbeheer B.V.

  Hiermee ben ik uiterst ontevreden.
  Op specifieke omstandigheden wordt niet ingegaan.
  Stedin verschuilt zich achter de algemeenheid hoger verbruik is geen reden tot ijking.
  Zij staat niet garant voor de goede werking van de meter.

  De klacht blijft openstaan.
 6. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Email verzonden naar Stedin:

  Geachte medewerker van Stedin,

  Dank U voor uw reactie.
  Inhoudelijk blijf ik het oneens met Stedin en deze klacht blijft openstaan.
  En ik blijf eisen, dat Stedin een kosteloze ijking uitvoert op de gasmeter in mijn woning.

  Verder informeer ik U bij deze, dat deze klacht ook op Klachtenkompas van de consumentenbond staat en zal blijven staan.
  Ik zag, dat de waardering voor de klachtenafhandeling van Stedin aldaar een 2,2 is.
  Dat is ook een algemene keuringsresultaat net zoals de het kwaliteitskeurmerk voor de gasmeter waar Stedin over spreekt in haar repliek.

  Het is uiterst teleurstellend, dat Stedin zich niet garant stelt voor het goed functioneren van gasmeters.
  En dat zij zich verschuilt achter een type goedkeuring om niet op specifieke omstandigheden in te gaan.
  Een verdrievoudiging van gebruik is een niet mis te verstane aanwijzing.
  Het heeft er alle schijn van, dat Stedin moedwillig misbruik maakt van meters, die mogelijk te veel aangeven.

  Met vriendelijke groet,
  Gladys Ramirez

 7. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Stedin doet niets meer.
  De klacht is niet opgelost en blijft staan.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Gladys Ramirez
Datum
Uiteindelijke oplossing
Geen
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Stedin?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen