Klacht Stedin: Onwaarschijnlijk hoog gasverbruik periode 27/02-2015 t/m 02/04-2016

Klachtnummer
# 168137
Gebruiker
LJA NVT
Datum
12 reacties

Details

De klacht

Op 2/4-2015 werd op initiatief van STEDIN mijn oude analoge gasmeter vervangen door een "slimme meter" omdat deze verouderde meter niet meer aan "wettelijke eisen" voldoet en er problemen met dit type meter zijn geconstateerd.
De oude analoge meter gaf bij overstappen naar een andere energieleverancier op de startdatum 27/2-2015 een meterstand aan van 45.139 m³ gas en bij montage van de "slimme meter" op 2/4-2015 een eindverbruikstand aan van 46.346 m³ = een verbruik van 1.207 m³ gas in 34 dagen. Dit is een onwaarschijnlijk hoog verbruik dat zelfs mijn (jaar)verbruik ,periode 2/4-2015 t/m 1/3-2016 = 1.179 m³ te boven gaat. Ook historisch gezien is dit niet te verklaren.Mijn energieleverancier hierop aangesproken en deze is het met mij eens dat e.e.a. niet helemaal juist is. De heer Arnoud van Herpen van Budget Energie heeft hierover contact gehad met Mw. Naoual Chaara van STEDIN die niets kon doen. Zelf telefonisch en per e-mail contact gehad met Mw. Samira en Jasmijn de Groot

De oplossing

Gasverbruik in betreffende periode terug brengen naar een normaal verbruik behorende bij de genoemde periode, eventueel gebaseerd op het verbruik van de jaren2012-2013 en 2014 en dit communiceren naar Budget Energie waarna verrekening van het teveel betaalde kan plaats vinden.

12 reacties

 1. Auteur
  Stedin
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,

  Bedankt voor uw bericht op Klachtenkompas. Graag reageren wij hier op en kijken wij met u mee.

  Op 2 april 2015 is uw gasmeter meter gewisseld en hebben wij daarbij inderdaad de stand 43346m3 voor de oude genoteerd. Uw nieuwe meter is met stand 0m3 opgehangen. Uit onze gegevens blijkt dat u hier eerder een bevestiging van heeft ontvangen van mijn collega.

  Uw verbruik wordt vervolgens met door ons en door u doorgegevens berekend door uw leverancier. Heeft u bij deze overstap de meterstanden zelf aan uw leverancier doorgegeven, en heeft u hier ook een bewijs van bewaard? Wanneer u deze stand niet juist heeft doorgegeven, kan dit voor een discrepantie op de rekening zorgen.

  Voor de doorvoeren van uw overstap hebben wij nog enkele malen standen in ons systeem opgenomen. Dit zijn echter schattingen, waardoor het voor ons niet goed mogelijk is om uw verbrui t bespreken. Wij weten immers niet of de gegevens kloppen. Echter, de gegevens die wij nu hebben zijn consistent en geven geen reden tot wijziging.

  Met vriendelijke groet,

  Nicole
  Stedin Klachtenmanagement
 2. Auteur
  LJA NVT
  Datum
  Beste Nicole,
  Bij overstappen zijn de juiste meterstanden doorgegeven en geven dus geen aanleiding tot discrepantie op de rekening maar dit is ook niet het probleem; het verbruik in de genoemde periode is disproportioneel t.o.v. gelijke periodes in voorgaande jaren en hiervoor is geen verklaring behalve dan dat de meter NIET goed heeft gefunctioneerd. Stedin zoekt niet naar een oplossing binnen de eigen organisatie maar legt de verantwoordelijkheid voor het probleem bij de klant.
 3. Auteur
  Stedin
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,

  Onze excuses voor de late reactie, helaas hadden wij uw bericht niet eerder gezien. Momenteel is het helaas niet mogelijk een inhoudelijke reactie te geven. Wij verwachten maandag hierop terug te komen.

  Onze excuses voor het ongemak.

  Met vriendelijke groet,

  Nicole
  Stedin Klachtenmanagement
 4. Auteur
  Stedin
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,

  Zoals eerdere aangegeven, zouden wij nog even bij u terug komen. Bedankt voor uw geduld.

  Graag delen wij u naar aanleiding van uw bericht het volgende mee:

  Wanneer u twijfelt aan de werking van de meter, kunt u dit bij ons melden. Dit zal echter wel voor een afspraak gemeld moeten worden, omdat afgenomen gas- en elektriciteitsmeters worden vernietigd. Een controle van uw meter achteraf is dus niet meer mogelijk. Wij kunnen niet stellen dat uw meter niet juist werkte in de door u genoemde periode.

  Eerder is al aangeven dat de doorgegeven meterstanden geen goede basis vormen en wij op basis hiervan geen uitspraken kunnen doen. Dit betekent dat wij helaas geen veranderingen aan de vast gestelde meterstanden kunnen brengen.

  Met vriendelijke groet,

  Nicole
  Stedin Klachtenmanagement
 5. Auteur
  LJA NVT
  Datum
  Beste Nicole,
  Hoe kan ik twijfelen aan de werking van de meter als ik maar 1x per jaar een overzicht van mijn gebruik ontvang?
  Hoe kunt u stellen dat dat, ik citeer; "Wij kunnen niet stellen dat uw meter niet juist werkte in de door u genoemde periode" , als u zelf stelt; " afgenomen gas- en elektriciteitsmeters worden vernietigd. Een controle van uw meter achteraf is dus niet meer mogelijk." maar wel met stelligheid vermeldt; Wij kunnen niet stellen dat uw meter niet juist werkte in de geno
 6. Auteur
  Stedin
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,

  Bedankt voor uw reactie. Door de opbouw van het bericht lijkt het alsof het bericht niet volledig is. Wilt u hier nog aanvullingen op doen voor wij een inhoudelijke reactie geven?

  Met vriendelijke groet,

  Nicole
  Stedin Klachtenmanagement
 7. Auteur
  LJA NVT
  Datum
  vervolg d.d. 23/05-2016
  ..emde periode.Tevens stelt u dat de doorgegeven METERSTANDEN in de genoemde periode geen goede basis vormen maar dit is juist het PUNT waarop mijn verbruik wordt berekend en wat ik vervolgens moet afrekenen. Het dispuut is ontstaan door een te hoog verbruik waarbij de meterstanden NIET betwist worden maar het hoge geregistreerde verbruik en dit schijnen jullie niet (willen) te begrijpen. Nogmaals steek uw hand in eigen boezem en zoek de fout in uw eigen organisatie
 8. Auteur
  LJA NVT
  Datum
  vervolg d.d. 23/05-2016
  ..emde periode.Tevens stelt u dat de doorgegeven METERSTANDEN in de genoemde periode geen goede basis vormen maar dit is juist het PUNT waarop mijn verbruik wordt berekend en wat ik vervolgens moet afrekenen. Het dispuut is ontstaan door een te hoog verbruik waarbij de meterstanden NIET betwist worden maar het hoge geregistreerde verbruik en dit schijnen jullie niet (willen) te begrijpen. Nogmaals steek uw hand in eigen boezem en zoek de fout in uw eigen organisatie
 9. Auteur
  Stedin
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,

  We vinden het zeer spijtig te vernemen dat u door deze situatie ongemak ervaart en begrijpen dat u niet twijfelt aan de juistheid van de doorgegeven meterstanden. Echter, zijn wij uitermate zorgzaam dat de meters correct het verbruik registreren. Het komt namelijk maar zeer zelden voor dat een meter uit zichzelf niet correct meer registreert en, bijvoorbeeld, sneller gaat lopen.

  Gezien er voor beide kanten geen hard bewijs geleverd kan worden, gaan wij nu uit van de situatie hoe deze nu is en zullen wij geen tegemoetkoming bieden.

  Met vriendelijke groet,

  Britt
  Stedin Klachtenmanagement
 10. Auteur
  LJA NVT
  Datum
  Beste,
  Uw redenatie weerspiegelt een gebrek aan realiteit door te stellen dat er van beide kanten geen hard bewijs geleverd kan worden als het object dat wel voor bewijs zou kunnen zorgdragen door uw bedrijf is VERNIETIGT is. Hierdoor legt u eenzijdig de bewijslast bij uw opponent die door u, de enige mogelijkheid tot tegenbewijs,het controleren van de juiste werking van de meter,bewust is ontnomen. De hypothese: niet correcte registratie komt ZELDEN voor, geeft aan dat dit WEL kan voorkomen.
 11. Auteur
  Stedin
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,

  Stedin gaat inderdaad uit van een juiste werking van de meter. Wanneer u vermoedt dat de meter niet juist registreert, kunt u, zoals eerder aangegeven, hier een onderzoek voor aanvragen. Dit is niet door u geïnitieerd en dit betekent dan ook dat het niet meer mogelijk is de meter na te kijken. Wij kunnen u dan ook niet verder helpen in deze situatie.

  Wij hebben u de informatie gegeven die wij u kunnen geven. Mocht u het hier niet mee eens zijn dan kunt u zich eventueel wensen tot de Geschillencommissie Energie. Mogelijk kunnen zij u verder helpen. Wij zullen verdere communicatie met betrekking tot dit onderwerp ter kennisgeving aannemen.

  Met vriendelijke groet,

  Nicole
  Stedin Klachtenmanagement
 12. Auteur
  LJA NVT
  Datum
  Beste Nicole,
  Uw antwoord getuigt van zeer KLANTONVRIENDELIJK gedrag. Maar ik gun u de mogelijkheid van herstel maar u zult dan uit uw ivoren toren moeten komen en daadwerkelijk de inhoud van mijn klacht lezen (begrijpend lezen) ,vervolgens alle non-argumenten (antwoorden ) uwerzijds schrappen en een helder en op feiten gefundeerd antwoord formuleren waaruit blijkt dat er serieus vanuit het belang van de klant naar de klacht is gekeken en niet van uit een defensief, vermeend bedrijfsbelang.

Ook een klacht indienen over Stedin?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen