Klacht Stedin: Over (ongewenste en intimiderende) plaatsing van 'slimme meter' (hieronder de specificering van de klacht uit klachtenbrief)

Klachtnummer
# 63934
Gebruiker
Huijg
Datum
1 reactie

Details

De klacht

1) Zonder informatie vooraf probeert u een slimme meter te plaatsen (zie mijn buurman);
2) De monteur probeert zonder mijn instemming in mijn woning te komen en een meter te plaatsen;
3) Een brochure, zoals vermeld, heb ik (als ook mijn buurman) nooit ontvangen;
4) Door deze ‘overval’-methode(n) heb ik als burger/klant geen enkele mogelijkheid een goed besluit te kunnen nemen; ik vraag me af of deze colportagevorm wettelijk mag (ACM?);
5) Essentiële informatie ontbreekt in de (gezien mijn afwezigheid uiteindelijk toch) toegestuurde brief, zoals de vrijheid van mij als consument deze ‘slimme meter’ te weigeren, of ben ik dat toch verplicht (door omstandigheden ben ik nog niet in staat geweest op de website te kijken)?
6) Zover ik nu geïnformeerd ben, zie ik geen voordeel in het gebruik van de slimme meter, integendeel, met de huidige meter wordt de zelf opgewekte (solaire) energie automatisch verwerkt doordat de huidige meter de binnengekomen energie in mindering brengt

De oplossing

1) Erkenning van de klacht, met excuses;
2) Toezegging dat vooraf aan plaatsing een (informatie-) brief gestuurd wordt, w.o. de vrijheid tot niet-plaatsing (zoals de brief, later wel gestuurd toen ik n iet thuis bleek);
3) Toezegging dat Stedin (cs) deze klanten-benadering bij plaatsing niet meer plaatsvindt in de toekomst (bij/n.a.v. volgende plaatsingen van slimme meters).

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Stedin hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

1 reactie

 1. Auteur
  Stedin
  Datum
  Beste heer Huijg,Ik heb uw klacht in behandeling genomen en ik begrijp uw reactie.Allereerst bied ik mijn excuses aan voor de onduidelijkheden.
  Hieronder wil ik u uitleggen hoe het proces loopt. Ik heb uw gegevens nagekeken en ik zie dat u woonachtig bent in het Hoeksche Waard gebied. Het project Hoeksche Waard is een pilot voordat de grootschalige aanbieding van slimme meters en de stopzetting van alle schakeldiensten zoals het (TF (Toonfrequent)-, en boilerrelaissignaal. De gehele Hoekse Waard wordt voorzien van slimme meters. Het betreft 5 verschillende gemeenten. Op www.stedin.net/hoekschewaard ziet u per postcode in welk weeknummer u wordt bezocht.Alle klanten krijgen voorafgaand aan de afspraak een aankondigingsbrief en een 2e brief met daarin de exacte datum en tijd van de voorgestelde afspraak. Beide brieven worden gedrukt op Stedin papier en bevatten het telefoonnummer van de frontoffice voor algemene vragen en het telefoonnummer van de aannemer voor planningsvragen.U ontvangt een brief.De aannemer heeft de opdracht om het adres 3 x te bezoeken. Als de klanten op alle afspraken niet aanwezig zijn en ze willen later toch een slimme meter aanvragen dienen ze dit via het prioplaatsingsproces aan te vragen.Als u geen tijd heeft belt de monteur tijdens het bezoek direct met de planning om de nieuwe afspraak te maken.Wanneer u de slimme meters weigert wordt via het Hoeksche Waard een formulier naar u verstuurd. U vult dit in en stuurt dit ondertekend op. Na ontvangst van het formulier bij ons wordt u uit de planning verwijderd. Het formulier wordt ingescand en opgeslagen. U krijgt schriftelijk een bevestiging.Wanneer vooraf duidelijk is dat de aansluiting niet geschikt is voor het plaatsen van de slimme meter, dan informeren wij u direct in de aankondigingsbrief. In de planningsbrief staat hoelang de werkzaamheden duren. Constateert de aannemer bij het plaatsen van de slimme meter dat dit technisch niet mogelijk is, dan moet de aansluiting aangepast worden. In dit geval past de aannemer de aansluiting direct aan.Het verzorgen van schakeldiensten behoort wettelijk niet tot de taak van een Netbeheerder. Schakeldiensten die niet bij de taak van de netbeheerder horen bouwen wij per 21 juli 2014 af, schakeldiensten die de netbeheerder vanuit de wetgeving levert, blijven wij ook leveren (hoog/laagtarief door middel van slimme meter, van Openbare Verlichting worden ontsteekpunten aangepast). Voor galerij-, portiekverlichting en boilers leveren wij een schakelklokje. Dit klokje is na installatie eigendom van de klant.Wanneer u de meter pertinent weigert is het niet mogelijk om na de uitschakeling van het TF signaal nog gebruikt te maken van bijvoorbeeld het dubbeltarief. Wanneer u hier dan alsnog gebruik van zou willen maken, zou u een prioverzoek kunnen indienen, maar de kosten komen dan voor u van rekening. Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben, hoor ik dat graag.Met vriendelijke groet,
  Ashna
  Stedin Webcare

Ook een klacht indienen over Stedin?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen