Klacht Stichting CIS: Zonder controle laat CIS alles vijf jaar staan, ook als het overduidelijk onjuist is.

Status
sad Niet opgelost
Klachtnummer
# 346159
Gebruiker
R. van Haften
Datum
2 reacties

Details

De klacht

De stichting beoordeeld de gegevens niet. Laat dubbele claims over een schadegeval naast elkaar staan.
De database wordt gevuld door de verzekeraars. Er staan 'dubbele' claim in mijn dossier.
Ik meld mijn autoverzekering dat een ander mijn eigendom heeft beschadigd. Daarop keert de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de 'dader' het schadebedrag uit aan het herstelbedrijf.
Toch blijft ook mijn melding als claim in het bestand staan. CIS voelt zich niet verantwoordelijk voor deze onjuiste claim.
Een andere WA-verzekeraar beschouwde mijn als claimer. Deze had niet de combinatie gemaakt van de twee meldingen over een en het zelfde schadegeval.

De oplossing

De stichting moet meerdere meldingen over één claim combineren of er een verwijderen. Ze moet verzekeraars wijzen op onjuistheden.

2 reacties

 1. Auteur
  Stichting CIS
  Datum
  Geachte heer, mevrouw Van Haften

  Centraal Informatie Systeem van in Nederland Werkzame Verzekeringsmaatschappijen (CIS) verleent ten behoeve van haar deelnemers (voornamelijk verzekeraars en gevolmachtigden) diensten, waaronder het aanbieden van de CIS databank. De deelnemers leveren in de CIS databank verzekeringsgerelateerde gegevens aan over natuurlijke personen en rechtspersonen.

  In de CIS databank worden alle claims (schademeldingen) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigden worden ontvangen. Dit zijn meldingen over een natuurlijke of rechtspersoon die een beroep heeft gedaan op een verzekeringsovereenkomst of die bij een verzekeringsclaim betrokken is geweest. Zo kan iemand in de CIS databank voorkomen als hij een auto-ongeval heeft gehad. Betrokkene kan zijn eigen autoschade geclaimd hebben op zijn verzekeringsovereenkomst waarna zijn persoonsgegevens door zijn verzekeraar zijn geregistreerd maar zijn gegevens kunnen bijvoorbeeld ook als ‘de tegenpartij’ zijn gemeld door de verzekeraar van een andere automobilist die bij het ongeluk betrokken is geweest.
  Het maakt dus niet uit wie er schuld heeft aan de schade of dat een schade niet gedekt is volgens de voorwaarden. Het gaat alleen maar om de registratie van het feit dat iemand een beroep doet op zijn verzekering of een ander aansprakelijk heeft gesteld en een schade-uitkering wenst. Het is eigenlijk alleen een weergave van de verzekeringsclaimshistorie van een betrokkene.

  De informatie in de CIS databank wordt door de deelnemers gebruikt om informatie die een (nieuwe) verzekerde heeft gegeven te controleren. De informatiebron is bedoeld als hulpmiddel bij het vaststellen van een risico of bijvoorbeeld voor controle of iets voor een tweede keer wordt gedeclareerd. Als een nieuwe verzekerde bijvoorbeeld verklaart nooit schades te hebben ingediend bij zijn vorige verzekering, terwijl wel claimmeldingen in de CIS databank staan, zou de verzekeraar of gevolmachtigde een nieuwe verzekering kunnen weigeren omdat hij de klant niet betrouwbaar vindt.

  CIS is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in de CIS databank en de desbetreffende deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. De deelnemers zullen de betrokkenen informeren over de verwerking in de CIS databank en verwijzen daarbij naar het CIS Privacyreglement. In algemene zin maken verzekeraars in hun polisvoorwaarden en op hun website kenbaar dat ze gebruik maken van de CIS Databank. Ook op schadeformulieren maken verzekeraars dit kenbaar, veelal bij de ondertekening van het formulier (zie bijvoorbeeld het Europees Schadeformulier).

  Omdat CIS zelf geen zicht heeft op de inhoud van elke individuele registratie van haar deelnemers heeft zij voorschriften en werkinstructies opgesteld voor de verwerking van de registraties in de CIS databank. Het gaat om gemiddeld 350.000 meldingen per maand. Daardoor is het voor CIS onmogelijk om deze op juistheid te controleren. De eigendom en de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de registraties blijft daarom altijd bij de aanleverende deelnemer. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op een zorgvuldige manier de gegevens aanleveren en gebruik maken van de CIS databank.

  Het is mogelijk dat er meerdere meldingen in de CIS databank aangemeld worden, die betrekking hebben op dezelfde gebeurtenis, het z.g. incident. Een voorbeeld: bij een aanrijdingschade zijn twee partijen betrokken. In zijn algemeenheid zal dat leiden tot twee meldingen, van de verzekeraars van beide partijen. Als het goed is zijn beide partijen in betreffende melding als betrokkene opgevoerd, ofwel als eigen Partij/verzekeringnemer, ofwel als tegenpartij. Beide meldingen hebben betrekking op hetzelfde aanrijdingincident.
  In de CIS databank wordt dit zichtbaar gemaakt voor de deelnemers waardoor zij kunnen zien dat de registraties betrekking hebben op dezelfde gebeurtenis. In uw geval zou het kunnen zijn dat de verzekeraar waar u uw autoverzekering wil onderbrengen, dit wellicht niet goed heeft geïnterpreteerd. CIS adviseert u contact op te nemen met die verzekeraar om hier aandacht voor te vragen.

  Met vriendelijke groet
  Stichting CIS

 2. Auteur
  R. van Haften
  Datum
  De kleine lettertjes van verzekeringen.
  Vreemd dat de databank geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor fouten van aangesloten verzekeraars. Het ging helemaal niet om een autoverzekering!
  Ze zouden ook op de vingers kunnen tikken.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
R. van Haften
Datum
Uiteindelijke oplossing
CIS blijft bij zijn standpunt dat ze niet verantwoordelijk zijn voor inhoud en gebruik van hun database. Dat ligt allemaal bij de aangesloten verzekeraars.
Status
niet opgelost
Beoordeling
sad

Ook een klacht indienen over Stichting CIS?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen