Opgelost door T-Mobile Mobiel: Doorbelasting van zogenaamde kosten van derden

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 86023
Gebruiker
Henrico
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Naar ik van T-mobile en Payinfo.nl begrepen heb, wordt door een (duistere) persoon ongevraagd en zonder enig recht vanaf 23.1.14 j.l. elke week € 5 bij T-mobile in rekening gebracht, die T-mobile vervolgens per maand telkens aan mij doorbelast; in de factuur zie je dat niet terug, in de specificatie zie je alleen de neutrale aanduiding FTMSC. Payinfo.nl wijst erop dat die derde het 'betaalplatform' Targetmedia is met 'aanbieder' Greenwhale en 'website dienst' Whatsapp.brickoffers.com. Naar het zich laat aanzien gaat het hier om fraude/oplichting (vgl. ook forum.www.radartv.nl). Whatsapp is toch ook gratis. T-mobile hoort zich niet te lenen voor dit soort acties. Ik heb T-mobile verzocht het door haar aan mij in rekening gebrachte en door mij onverschuldigd aan haar betaalde bedrag van in totaal (45x5=) € 225 per omgaande terug te storten en geen verdere posten van derden ongevraagd aan mij door te belasten, laat staan dat te doen met vage aanduidingen als FTMSC.

De oplossing

Mijn verzoek volledig inwilligen. Bij mijn vorige klacht was nog ruimte voor een schikking, hier niet.

4 reacties

 1. Auteur
  T-Mobile
  Datum
  Beste meneer Snijders,
  Omdat ik u telefonisch nog niet heb kunnen bereiken ontvangt u hierbij onze reactie.
  Op de eerste plaats heb ik uw aansluiting geblokkeerd voor deze diensten nu blijkt dat deze door u niet gewenst zijn. Daarnaast heb ik u een formulier toegestuurd waarmee u officeel bezwaar kunt indienen tegen de kosten die u in hiervoor rekening zijn gebracht. Zodra wij dit formulier van u hebben ontvangen zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang.
  Met vriendelijke groeten,
  T-Mobile klantenservice
 2. Auteur
  Henrico
  Datum
  Dat formulier geeft aan dat men bereid is een onderzoek in te stellen als ik dat vraag en een kopie van een legitimatiebewijs toevoeg . Natuurlijk geen oplossing temeer nu ik in deze naar fraude riekende zaak geen kopie van een identiteitsbewijs afgeef. Ik heb wel zelf een onderzoek ingesteld. Ik zou met de tf een abonnement hebben genomen via de website whatsapp.reactomobi.com, wat niet zo is. Overigens is T-mobile hoofdelijk aansprakelijk wegens misleidende en nontransparante doorfacturering.
 3. Auteur
  T-Mobile
  Datum
  Beste meneer Snijders,
  T-Mobile heeft van u het genoemde formulier ondertekend nodig. Hiermee geeft u officieel akkoord voor een onderzoek. Pas dan kunnen wij verdere stappen ondernemen.
  Met vriendelijke groeten,
  Klantenservice T-Mobile
 4. Auteur
  Henrico
  Datum
  Uiteindelijk behoorlijk goed afgedaan.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Henrico
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over T-Mobile Mobiel?