Klacht T-Mobile Mobiel: Ongevraagde betaalde SMS-diensten van 3555 CMTELECOM-300 EN 3190 NETSIZE-300. Hier is nooit toestemming voor gegeven.

Klachtnummer
# 140102
Gebruiker
HMH
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Sedert enige weken verschijnen er op onze T-mobile facturen SMS-bedragen ad € 2,48 ex. BTW van SMS-6677-CMTelecom-300.
Hier is geen toestemming voor gegeven noch is hier om gevraagd. We willen dat T-mobile deze klacht zo snel als mogelijk afhandelt en de verschuldigde bedragen terugstort.
We hebben inmiddels contact opgenomen met T-mobile en wachten op een oplossing.

De oplossing

T-mobile dient dit misbruik stop te zetten en de ten onrechte in rekening gebrachte kosten ad € 2,48 per SMS exclusief BTW zo snel als mogelijk terug te betalen.

1 reactie

 1. Auteur
  T-Mobile
  Datum
  Geachte heer Horstmanshoff,

  Op 24 November 2015 hebben wij het onderzoeksformulier naar u toegestuurd. Indien u deze ingevuld naar ons terug stuurt, zullen wij een onderzoek voor u opstarten.

  Tevens hebben wij een blokkade geplaatst voor SMS-diensten. U zult geen betaalde SMS berichten meer ontvangen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw klacht te sluiten?

  Met vriendelijke groet,
  T-Mobile Klantenservice

Ook een klacht indienen over T-Mobile Mobiel?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen