Klacht TAF: Hadden mij beter moeten informeren ik als leek zijnde luisterde naar de dokter en therapeut.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 389616
Gebruiker
Fonzie36
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Na ziekmelding pijn thv schouderblad naar dokter geweest foto genomen bloed geprikt na rust periode doorverwezen naar mensendieck.Ik als leek zijnde dacht dat het zo wel goed zou komen.Ze weigerde te betalen en heb ik mijn rechtsbijstand in geschakeld daar tegen werd verteld dat ik naar een orthopeed had gemoeten van daar dat ze niks uitkeerde.Tegen mij is nog nooit zoiets verteld anders had ik die stap wel genomen.Ik vind dit niet de normale gang van zaken.Heb ook inmiddels deze verzekering de deur uit gedaan en ben echt huiverig geworden voor verzekeringen.

De oplossing

Eerlijk en open tegen hun klanten zijn en niet aan het lijntje houden en vertellen wat de procedure is.

1 reactie

 1. Auteur
  TAF
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Wij kunnen ons voorstellen dat u teleurgesteld bent over het feit dat u geen uitkering krijgt. U heeft immers een verzekering afgesloten voor als u arbeidsongeschikt raakt. Toch kan een verzekeraar niet altijd uitkeren. Er zijn polisvoorwaarden op basis waarvan de verzekeraar kijkt of u recht heeft op een uitkering.

  Op grond van de polisvoorwaarden moet de geclaimde ziekte, aandoening of het letsel medisch objectiveerbaar zijn. Dat betekent dat de klachten vanuit medisch oogpunt vast te stellen zijn. Om dat te kunnen bepalen, laten we ons adviseren door onafhankelijke geneeskundige adviseurs. Op basis van een zorgvuldige beoordeling – die is gebaseerd op de informatie die uw artsen hebben gegeven – is er helaas geen recht op een uitkering omdat er geen medische stoornis is vastgesteld die uw klachten verklaart. Bovendien is geconstateerd dat er geen reden is om arbeidsongeschiktheid aan te nemen.

  Als u het niet eens bent met de afwijzing en er is nieuwe (medische) informatie beschikbaar, dan kunt u bezwaar bij ons indienen.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Fonzie36
Datum
Uiteindelijke oplossing
Blijven bij hun standpunt.Ik vind dat ze de mensen beter moeten informeren en niet achteraf.Voor mij nooit geen taf meer.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over TAF?