Klacht TAF: TAF wijzigt spelregels tijdens wedstrijd!

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 275231
Gebruiker
R. Koek
Datum
1 reactie

Details

De klacht

In 2013 heb ik via de CB een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij TAF met een loop tijd van 5 jaar. Volgens de polisvoorwaarden mag - onder voorwaarden - een verzoek tot verlengen van de looptijd worden ingediend. Dat heb ik dus gedaan. Tot mijn verbazing wordt dit door de verzekeraar geweigerd. Niet op inhoudelijke gronden, maar omdat het beleid is gewijzigd. Sinds een paar jaar is verlengen niet meer mogelijk. Ik ben over deze eenzijdige aanpassing van onze overeenkomst nimmer ingelicht en ervaar dit als contractbreuk.

De oplossing

Ik maak alsnog aanspraak op het verlengen van de polis tot mijn 75ste verjaardag. Mijn gezondheidssituatie is sinds 2013 niet gewijzigd. Desgewenst kan ik hierover een verklaring van mijn huisarts overleggen.

1 reactie

 1. Auteur
  TAF
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  We vinden het heel vervelend dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij proberen altijd iets te leren van een klacht. Bij het aanvragen van de verzekering kiest de verzekeringnemer de door hem gewenste looptijd van de verzekering. De verzekeraar kan de aanvraag accepteren, niet accepteren of een alternatief aanbieden. In dit geval heeft u gekozen voor een looptijd van 5 jaar. Dat is geaccepteerd door de verzekeraar en staat dus ook op het polisblad.

  De verzekeringnemer kan gedurende de looptijd van de verzekering een wijzigingsverzoek indienen. De verzekeraar beoordeelt dan of de wijziging mogelijk is of niet en informeert de verzekeringnemer daarover. Dat staat ook in de voorwaarden. In dit geval betrof de wijziging een verlenging van de looptijd. Hierdoor loopt de verzekeraar meer risico. Bovendien biedt de achterliggende verzekeraar deze verzekering niet meer in de markt aan. De verzekeraar accepteert de wijziging daarom niet. Dit is geen contractbreuk. De verzekeraar houdt juist vast aan de afspraken die bij de start van de verzekering zijn gemaakt.

  U kunt een nieuwe aanvraag doen met een langere looptijd. Deze wordt dan beoordeeld door de medisch adviseur en de verzekeraar. Als u hierover nog vragen heeft. neem dan gerust contact met ons op.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
R. Koek
Datum
Uiteindelijke oplossing
Een verlenging is volgens de polisvoorwaarden mogelijk en houdt per definitie voor de verzekeraar een verhoogd risico in. Daar is die verzekering juist voor bedoeld. Het is te makkelijk om dit wel mogelijk te maken, maar vervolgens op deze grond uit te sluiten. Wat TAF niet vermeld is, dat tussentijds de verzekering bij een andere verzekeraar is ondergebracht en die biedt deze - blijkbaar te risicovolle - verzekering niet meer aan. Er is m.i. dus wel degelijk sprake van contractbreuk.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over TAF?