Klacht TKB: Niet reageren op klacht.

Klachtnummer
# 168249
Gebruiker
Rieks
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Op 26 april 2016 heb ik een gemotiveerde klacht ingediend bij het TKB en heb gevraagd mij per omgaande te bevestigen dat deze klacht in behandeling wordt genomen. Tot op heden heb ik geen reactie van het TKB mogen ontvangen.
De klacht behandelt de volgende zaken:
niet inhoudelijk ingaan op mijn correspondentie;
mij in het ongewisse te laten omtrent de relatie met haar cliënte, de ANWB, en het niet adequaat reageren op de aansprakelijkheidsstelling;
slechte afhandeling van de zaak door keer op keer met een andere medewerker te worden geconfronteerd met weinig kennis van zaken;
een eerdere klacht niet in behandeling willen nemen, althans deze niet door te sturen naar de bevoegde persoon of instantie;
juridisch inhoudelijk te reageren op mijn tegenvordering zonder dat zij partij is, met het kennelijke oogmerk mijn gedrag te beïnvloeden;
mij onder valse voorwendselen willen overhalen tot betaling van een betwiste vordering.

De oplossing

Gemotiveerd antwoord op mijn klacht.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat TKB hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over TKB?