Klacht Tonershop.nl: Partiële levering van bestellingen

Status
sad Niet opgelost
Klachtnummer
# 280876
Gebruiker
R.C. Pronk
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Onlangs ontving ik een email van Tonershop met een "Gratis Pak Papier + Gratis Verzending actie". Tonershop vermeld uitdrukkelijk dat je daarmee een korting krijgt van 8,45 euro. De actie geldt, zo wordt in de email vermeld, bij bestellingen vanaf 20 euro. Noch uit de email, noch uit de algemene voorwaarden blijkt van overige voorwaarden (bijv. dat slechts eenmaal per huishouden van het aanbod gebruik gemaakt mag worden o.i.d.). Ik heb drie maal een bestelling geplaatst met gebruikmaking van de van toepassing zijnde kortingscode. Ieder van de drie bestellingen betrof een bestelling van producten met een waarde van meer dan 20 euro. Bij ontvangst bleek dat Tonershop slechts eenmaal een pak papier heeft meegezonden.

Ik heb met Tonershop zowel telefonisch als per email contact gehad, omdat ik van oordeel ben dat Tonershop ook bij de andere twee bestellingen een pak papier had dienen mee te zenden. Tonershop weigert dat echter en beroept zich op het standpunt dat er misbruik van de actie is gemaakt. Ik vind die kwalificatie bijzonder zwaar en bovendien diskwalificerend naar mij als klant, die te goeder trouw bestellingen plaatst bij Tonershop en er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat bestellingen die geplaatst worden in lijn met de door Tonershop zelf gestelde voorwaarden, worden gevolgd door de daarbij behorende tegenprestatie (levering van de bestelde producten+pak papier+gratis verzending, voor ieder van de drie bestellingen).

De oplossing

Ik wens dat Tonershop alsnog de twee ontbrekende pakken papier nazendt en in de toekomst nadrukkelijk alle voorwaarden die zij van toepassing acht, opneemt in de actie-mails die zij aan klanten sturen.

1 reactie

 1. Auteur
  Tonershop.nl
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer Pronk,

  Hartelijk dank voor uw review.

  In onze ogen wordt er in dit geval misbruik gemaakt van de actie. Er worden namelijk losse bestellingen geplaatst om gratis meerdere pakken papier te ontvangen. Uiteraard is dit niet de bedoeling van de actie. Met de actie willen wij klanten graag iets geven en wanneer er misbruik van een actie wordt gemaakt, is dat voor ons niet meer mogelijk. Zoals ook in de voorwaarden staat vermeld, behoudt Tonershop zich altijd het recht voor om een actie of aanbieding of korting te annuleren, te veranderen of eerder te stoppen of om bij oneigenlijk gebruik of misbruik bestellingen te weigeren, te wijzigen of te combineren. Wij hebben de bestelling daarom ook aangepast en 1 gratis pak papier verstuurd. De andere pakken papier zullen om bovenstaande redenen niet worden nagestuurd.

  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, waarin dit beschreven staat:

  https://www.tonershop.nl/klantenservice/veel-gestelde-vragen.htm

  https://www.tonershop.nl/klantenservice/algemene-voorwaarden-tonershop.htm

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een fijne dag toe.

  Met vriendelijke groet,

  Klantenservice Tonershop

Uiteindelijke oplossing

Auteur
R.C. Pronk
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
sad

Ook een klacht indienen over Tonershop.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen