Klacht Tulp Keukens: financiele benadeling door fouten vanuit Tulpkeukens

Klachtnummer
# 260732
Gebruiker
Susanne78
Datum
1 reactie

Details

De klacht


Ik heb schade geleden door de late berichtgeving vanuit de
vestiging van Tulpkeukens.
Augustus 2016 ben ik langs gegaan bij Tulpkeukens omdat ik
mijn keuken graag uit wilde bereiden. Nadat de medewerker van Tulpkeukens
mij bevestigde dat het model en de kleur van mijn huidige keuken nog
leverbaar waren ben ik een koopovereenkomst aangegaan met Tulpkeukens.
In oktober 2016 is de aanvulling op mijn keuken ingemeten, hierbij
is afgesproken dat ik voor levering zorg zou dragen voor verplaatsing van de
lichtschakelaar en contactdozen. Begin november 2016 is de orderbevestiging
ondertekend waarbij overeengekomen is dat de keuken in week 2 van 2017 zou
worden geleverd.
Op 30 december 2016 was er nog steeds geen leverafspraak gemaakt
daarom nam ik telefonisch contact op met mijn contactpersoon bij Tulpkeukens.
Op dat moment meldde Tulpkeukens dat de levering niet plaats kon
vinden.

Met mij is overeengekomen dat ik zelf aanpassingen zou verrichten
om de plaatsing mogelijk te maken. Deze aanpassingen waren op 30 december al
gemaakt, daarom heb ik niet ingestemd met een annulering maar heb ik nog diverse
keren contact gezocht met Tulpkeukens om tot een oplossing voor de plaatsing te
komen. Een oplossing bleek niet mogelijk. De medewerker van Tulpkeukens bleef
benadrukken dat annuleren de beste optie zou zijn. Ik heb hen geconfronteerd
met de schade die ontstaan is doordat zij mij niet tijdig hebben geïnformeerd
en hen om een financiële tegemoetkoming in de schade gevraagd. Tulpkeukens is
echter van mening dat ik blij moet zijn dat zij mij in de gelegenheid stellen
om kosteloos te annuleren. (terwijl zij zelf de partij zijn die niet kan
leveren).
Op
12 februari 2017 heb ik een klacht ingediend via een contactformulier op de
website van tulpkeukens. Ik heb 2x een ontvangst bevestiging ontvangen, maar de
klacht is tot op heden inhoudelijk niet behandeld.
Omdat
een reactie op mijn klacht uit bleef heb ik telefonisch contact gezocht met het
hoofdkantoor. Zo ben ik in contact gekomen met de juridische afdeling. Zij
hebben de order geannuleerd. Ook de juridische afdeling wijst mijn verzoek om
schadevergoeding af. De kosteloze annulering wordt gezien als financiële
compensatie voor mijn gelede schade. Nogmaals wil ik hier benadrukken dat Tulp keukens niet kon leveren.
Door de gemaakte aanpassingen aan mijn wand ben ik
financieel benadeeld. Ik ben van mening dat Tulpkeukens dit had kunnen
voorkomen door mij tijdig te informeren.

De oplossing

Ik wens financiële compensatie.
Zoals de consument een percentage moet betalen bij annulering van de order, zou Tulpkeukens dit ook moeten doen nu zij niet kunnen leveren.
Ik heb reeds kosten gemaakt door de verplaatsing van een lichtschakelaar en contactdoos. Ik zal wederom kosten moeten maken voor herstel van de wand.

1 reactie

 1. Auteur
  Tulp Keukens
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste mevrouw De Groot,

  Allereerst onze excuses voor het uitblijven van een eerdere reactie.

  Wij hebben intern overleg gehad over uw klacht maar helaas kunnen we u niet anders mededelen dan dat wij ons standpunt handhaven zoals dit door onze afdeling juridische zaken reeds met u besproken is.

  Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met de afdeling juridische zaken.

  Met vriendelijke groet,

  Pim - Webcare Tulp Keukens