Klacht Tzorg: Tzorg pleegt ongeoorloofd contractbreuk en weigert een klacht af te handelen.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 403128
Gebruiker
medemens
Datum
1 reactie

Details

Klacht

Tzorg pleegt contractbreuk zonder opgaaf van reden, dit houdt in dat de zorg gestopt is en een bedlegerige klant acuut zonder huishoudelijke zorg is komen te zitten. Ze vertellen een niet geverifieerde versie van de situatie aan de WMO, waarmee ze zich schuldig maken aan smaad en laster. Passen geen hoor en wederhoor toe. Ze weigeren ondanks meerdere verzoeken op gepaste wijze te reageren op een klacht. Medewerkster is boos weggelopen nadat deze op vriendelijke doch duidelijke wijze werd aangesproken op het niet nakomen van gemaakte afspraken, waar al meermaals over gesproken was.

Bij het in eerste instantie melden van de situatie werd door de zorgcoördinator dusdanig directief en onbeschoft gesproken dat er geen ruimte werd gelaten voor enige vorm van tweezijdige communicatie. Daarna is schriftelijk een klacht ingediend over de medewerker én deze zorgcoördinator. Daarna werd de klant nota bene door degene waarover de klacht was ingediend gebeld. Daarna wordt stelselmatig op mails geen antwoord meer gegeven.

Ze hebben geen klachtenfunctionaris, althans deze is voor klanten nergens te vinden, terwijl die volgens mij wel wettelijk verplicht is bij een organisatie van dergelijke omvang. Deze werkwijze zorgt niet voor een onafhankelijke afhandeling.

Nadat de klacht nogmaals is ingediend met wederom een verzoek om afhandeling door de klachtenfunctionaris of regiomanager stuurde de regiomanager via de mail dat de klant maar naar de WMO moet omdat deze 'uit zorg is'. De klant is uit zorg door contractbreuk van Tzorg. De klant heeft een contract met Tzorg, niet met de WMO. Bovendien is bij contractbreuk altijd opgaaf opgaaf van reden noodzakelijk. Een bedrijf kan niet zomaar eenzijdig een overeenkomst stoppen.

Ze behandelen daarnaast klanten (zeer zieke klanten) als een stuk vuil en maken deze mensen monddood en slaan aan alle kanten de menswaardigheid en autonomie uit handen. Er wordt gehandeld alsof zieke mensen ook gelijk geen IQ meer hebben, dit is voor deze hoogopgeleide klant behoorlijk onplezierig. De zorgcoördinatoren uit Wognum zijn echt zeer onbeschoft in de communicatie en geven blijk van ernstig disrespect van de zieke medemens. Echt mensonterend.

Daarnaast weigeren ze inzage in dossier van de klant. Dit is verplicht met de huidige privacywet. Zeker als er medisch gerelateerde gegevens zijn verwerkt.

Gewenste oplossing

Graag een (liefst respectvolle) schriftelijke afhandeling van deze klacht. Schriftelijke opgaaf van reden van de contractbreuk, klant is telefonisch wegens te slechte gezondheid niet telefonisch bereikbaar.

Daarnaast een kopie van het dossier.

En excuses voor het onbeschofte gedrag van medewerkster en zorgcoordinator en het laten liggen van een bedlegerige klant zonder zorg zouden ook niet misstaan.
Geboden oplossing
Update na 3 weken: NOOIT MEER WAT GEHOORD! Chapeau TZorg! Aangeven dat de klacht is ontvangen en "spoedig" in behandeling wordt genomen is geen afhandeling. Ik heb niets meer gehoord. Hopelijk doet de consumentenbond ook iets met het signaal van alle slechte beoordelingen van Tzorg, want het is schandalig hoe zij wetgeving aan hun laars lappen, zwakke en hulpbehoevende klanten behandelen als vuil, weigeren om inzage te geven in dossiers en weigeren om klachten netjes af te handelen. Vooral het gebrek aan de mogelijkheid tot het leggen van contact is mensonterend.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

1 reactie

 1. Auteur
  Tzorg
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw klacht met betrekking tot uw onvrede bij Tzorg.

  Tzorg doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vinden het dan ook spijtig om te lezen dat er bij u een klacht is ontstaan over de dienstverlening van Tzorg.

  Uw klacht wordt intern geregistreerd. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Tzorg

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Tzorg?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen