Opgelost door Unigarant: Reactie Unigarant vergt veel mails/telefoontjes, vervolgens onjuist, onvolledig, tegenstrijdig.

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 273063
Gebruiker
Wim Braakhekke
Datum
1 reactie

Details

De klacht

We moesten deze zomer onze reis naar Australie (zou 36 dagen duren) op de eerste dag afbreken. Na indienen schadeformulier realiseerden we ons dat we enkele kosten vergeten waren. Unigarant zegt telefonisch dat we die kunnen nasturen en bevestigt per mail daarop met afhandeling schade te wachten. We sturen ze op maar Unigarant reageert niet, keert de schade snel uit (fijn) maar zonder de nagezonden facturen mee te nemen. Na verschillende mails en telefoontjes steeds andere en onvolledige antwoorden. Vandaag, 12 september mail dat we geen recht op vergoeding hebben van taxikosten (slechts 1 van de facturen) omdat we geen “luxe reisverzekering hebben” en dat er in eerder contact niets is toegezegd.
Samenvatting: 14/8 12:31 uur: schadeformulier ingediend. Direct daarna gebeld dat we enkele kleinere posten vergaten. Per email nagestuurd om 15:34 (taxivervoer woonplaats – Arnhem NS; trein Arnhem – Dusseldorf; taxi vliegveld HongKong - hotel). Betaalbewijs treinreis bijgevoegd, nota taxi HongKong hebben/krijgen we niet meer, nota taxi Arnhem volgt. 15/8 11:51: Unigarant mailt “… voor de afwikkeling van de schade ontvang ik graag nog het volgende: kopie nota taxikosten”. 22 augustus 19:00 uur: taxinota gemaild. Melden dat we ook nog een andere post vergaten: National Parks Pass van AUD 40,=, nota bijgevoegd. 23 augustus 00:14 uur bericht van Unigarant (mevrouw Dubois) dat schade wordt uitbetaald. Slechts 1 reisdag is “genoten” dus we ontvangen 35/36 van het geclaimde bedrag. Prima, maar extra kosten zijn niet meegenomen. Dit mailen we (23 augustus 15:45) met verzoek om die alsnog mee te nemen. 7/9 bellen we omdat we geen enkele reactie ontvingen. Reactie (mevrouw Wendy Verweij): op vergoeding van taxikosten heeft u geen recht want u heeft die taxireis gemaakt. Op vergoeding van de National Parks Pass heeft u wel recht want die heeft u niet gebruikt. Opvallend andere redenering is dan de pro rato (35/36) benadering die is toegepast (en gebruikelijk is) bij berekening uitgekeerde schadebedrag. Advies is nogmaals te mailen, doen we 7/9 10:56 uur. 12/9 13:43 bericht Unigarant: eerder is “… niets toegezegd over het vergoeden van de kosten. U heeft geen luxe annuleringsdekking en daarom ook geen recht op vergoeding van de taxikosten van de heenreis.” Weer een andere redenering. En geen woord over treinreis, taxireis Hongkong en National Parks Pass. Geen vertrouwen meer in correcte afhandeling van Unigarant en hopen op bevredigende oplossing via Klachtenkompas.

De oplossing

Uitbetaling van 35/36 deel van de nagezonden kosten (€ 218,42), voorzover dat past binnen de limiet van het maximaal verzekerde bedrag van € 6000,=. Of een heldere en eenduidige redenering waarom we daar geen recht op hebben.

1 reactie

  1. Auteur
    Wim Braakhekke
    Datum
    Dank u wel voor uw bericht, we wachten met belangstelling de inhoudelijke reactie af.
    Vriendelijke groet

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Wim Braakhekke
Datum
Uiteindelijke oplossing Onze claim is alsnog gehonoreerd en uitbetaald. Verder is erkend dat er fouten zijn gemaakt en daarvoor zijn excuses aangeboden.
Status
opgelost
Beoordeling
happy