Klacht Univé Zorgverzekeringen: Duizenden euro’s boete ondanks opzeggen zorgverzekering Univé

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 267271
Gebruiker
pibiza
Datum
7 reacties

Details

De klacht

Wanneer je verzekerd bent bij Univé, zeg dan ONMIDDELIJK al je verzekeringen op! Het is een uitzonderlijk klantvijandige organisatie.

Op 11 juli 2014 heb ik mijn zorgverzekering bij Univé opgezegd vanwege vertrek naar het buitenland. Tweemaal zelfs, zowel telefonisch als schriftelijk. Bij terugkomst vond ik echter een stapel brieven van het CJIB. Univé heeft de verzekering gewoon door laten lopen en had mij aangemeld als wanbetaler. Duizenden euro’s onterechte schuld, waardoor ik ieder moment de kans loop om gegijzeld te worden.

Hoewel bijzonder slordig, kan een fout maken gebeuren. Een fout kan eenvoudig weer hersteld worden en dan is het probleem uit de wereld. Maar niet bij Univé!

Uiteraard heb ik Univé verzocht om deze vordering van het CJIB te vernietigen. De e-mail van Univé waarin de opzegging bevestigd wordt, heb ik aan ze verstuurd.

Na een paar dagen heen en weer berichten versturen, krijg ik uiteindelijk via Facebook als antwoord dat ik een onderzoek moet laten instellen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als ik dit niet doe, dan laten ze de verzekering gewoon doorlopen.. Nu al drie jaar na dato! Ik heb tot tweemaal toe die gedwongen verzekering van ze opgezegd. Zelfs hun fout (waarschijnlijk geen fout, maar opzet), weigeren ze te herstellen. Een fatsoenlijk bedrijf zou direct excuses aanbieden en direct contact opnemen met het CJIB om de onrechtmatige boetes te vernietigen.

Ik heb Univé aansprakelijk gesteld voor de schade indien ik gegijzeld wordt door hun toedoen voor een bedrag van € 5.000,- per dag of een deel hiervan.

Doe jezelf een groot plezier en zeg PER DIRECT al je verzekeringen bij Univé op!

De oplossing

Per direct vernietigen van onrechtmatige boetes CJIB

7 reacties

 1. Auteur
  pibiza
  Datum
  Univé weet niet van ophouden. In een zojuist ontvangen bericht van een zekere Ellen Ligtenberg van de afdeling klachtenafhandeling (Ellen, zoek een andere baan) houdt Univé stug vol:

  ‘Om uw zorgverzekering te beëindigen per de juiste datum, kunt u uw Wet langdurige zorg rechten (Wlz) laten onderzoeken door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als de SVB aangeeft dat er geen Wlz rechten meer zijn, beëindigen wij alsnog de verzekering per de datum dat de Wlz rechten zijn gestopt. Wij ontvangen dan graag een kopie van de Wlz beslissing van de SVB.

  Ons standpunt
  Wij volgen de juiste procedure voor de beëindiging van uw Zorgverzekering. Graag ontvangen wij alsnog de gevraagde informatie. U kunt dit toesturen aan: ZVATeamBuitenland@vgz.nl.’

  De juiste procedure van Univé betreft hier het obsessief in handen krijgen van een adres van een ex-verzekeringsnemer in het buitenland, zonder enig aantoonbaar doel of onderbouwing. Een legitieme en wettelijk geldende opzegging wordt keihard genegeerd, waarna de voormalige klant doodleuk wordt aangemeld als wanbetaler en wordt opgezadeld met duizenden euro’s onrechtmatige schuld en een continue kans op onrechtmatige gijzeling.

  1. Een opzegging is een opzegging. Tweemaal opzeggen is zelfs dubbel op. Of dit nu een krantenabonnement of een huurovereenkomst betreft. Niet één partij ter wereld kan vervolgens onredelijke en niet onderbouwde eisen gaan stellen en anders weigeren de afzegging door te voeren. Dat heet namelijk chantage. Ik moet dus helemaal geen onderzoek laten instellen of ik nog ‘WiZ rechten’ heb (lees: verplichting tot betalen van nog meer geld). Ik heb het recht om een verzekering op te zeggen als ik die niet meer nodig heb. DAT is mijn recht! En ik heb het recht om niet als wanbetaler aangemeld te worden en duizenden euro’s schuld over mij uitgestort te krijgen. DAT is mijn recht!

  2. Univé stelt in haar bevestiging van mijn opzegging op 11 juli 2014 dat ‘U kunt een adres in het buitenland doorgeven’. Er staat niet dat dit moet. Het is optioneel. Als het een verplichting zou zijn, dan zou de reden aangegeven moeten worden.

  3. Een reden voor een verplichting van het doorgeven van een adres in het buitenland aan een voormalige zorgverzekeraar kan überhaupt niet gegeven kunnen worden. Het is namelijk in strijd met de privacywetgeving en ongetwijfeld meerdere wettelijke bepalingen, onder andere misleiding, machtsmisbruik en dwang.

  4. Na de bevestiging van mijn afzegging op 11 juli 2014 is er nooit meer iets van Univé vernomen. Geen herinnering, niets. Men heeft de verzekering moedwillig door laten lopen, zonder mij daarvan op de hoogte te stellen. Hetgeen het allemaal nog kwalijker maakt.

  5. Aangezien ik reizende ben heb ik niet eens een adres in het buitenland.

  6. Het gaat niemand iets aan wat mijn eventuele adres is in het buitenland zou zijn. Als ik dit zou hebben, dan bepaal ik zelf wel aan wie ik dat doorgeef. Daar hoort absoluut niet een voormalige zorgverzekeraar bij.

  7. Over vele jaren heb ik verplicht, dus onvrijwillig, grote sommen geld moeten betalen aan Univé. Daar heb ik amper 10% van weer terug gekregen in de vorm van zorg. Nooit en te nimmer dat er ooit nog 1 cent richting deze klantvijandige boevenbende zal gaan. Ik adviseer een ieder per direct te stoppen met het overmaken van geld naar deze club. Bevrijd jezelf voor het te laat is!

 2. Auteur
  pibiza
  Datum
  Zowel op 14 juli als op 17 juli is een reactie ontvangen van Univé. Beiden opgesteld door een zekere Ellen Ligtenberg.
  Univé weigert in te gaan op voornoemde 7 argumenten uit het vorige bericht, hetgeen past binnen hun klantvijandige beleid.

  Op 14 juli meldt Ellen het volgende:

  Eerdere verzoek om aanvullende gegevens
  Op 28 juni 2014 hebt u ons telefonisch verzocht uw zorgverzekering te beëindigen in verband met uw vertrek naar het buitenland. U gaf aan uitgeschreven te zijn bij uw gemeente. Omdat u geen buitenlands adres aan ons kon overleggen, hebben wij aangeven dat wij een toetsingsformulier nodig hadden. Deze zou u via onze website aan ons doorgeven.

  Op 17 juli wordt echter onderstaand door Ellen verkondigd:

  Uw situatie
  Op 28 juni 2014 gaf u telefonisch aan ons door dat u naar het buitenland vertrekt en geen inkomsten hebt in Nederland. U verzocht ons uw Zorgverzekering te beëindigen. Om uw beëindiging juist te kunnen verwerken, hebben wij u verzocht uw nieuwe adres en de datum van uw verhuizing doorgeven via e-mail. Hierop hebben wij geen reactie van u ontvangen.

  Toetsingsformulier via onze website versus e-mail? Wat is het nu Univé? Tel hierbij op dat in de schriftelijke bevestiging van Univé van 11 juli 2014 met geen woord gerept wordt over deze schijnbaar zeer belangrijke afspraak, doet het donkerbruine vermoeden rijzen dat Univé willens en wetens aan het jokkebrokken is om hun wanprestatie en hun onvermogen het onderhavige conflict op te lossen te verhullen door een aanvullende leugen.in te brengen in het spel.

  Liegen is echter een vak. Wie de waarheid spreekt, zal altijd consequent zijn in zijn antwoorden. Wie liegt, moet goed bij de pinken zijn om dit geloofwaardig te houden. Het is te hopen dat mevrouw Ligtenberg geen politieke carrière ambieert.

  Kortom, Univé weigert nog steeds om het conflict op te lossen en bedient zich inmiddels van nog meer leugens om een onvermijdelijke rechtsgang over zichzelf af te roepen en een aanzienlijke imagoschade te incasseren. Men kan het krijgen zoals men het hebben wil. De antwoorden van Ellen zullen het goed doen bij de rechtbank.

 3. Auteur
  pibiza
  Datum
  Voor de volledigheid de bevestiging van mijn opzegging dd 11 juli 2014.

  Date: Fri, 11 Jul 2014 10:21:46 +0200
  From: noreply_contact@UNIVEZORG.nl
  Subject: RE: Overig Recourt

  Geachte heer x,

  Hartelijk dank voor uw e-mail waarin u aangeeft dat u uw verzekering opzegt omdat u bent verhuisd naar het buitenland. Graag reageer ik hierop.
  U geeft aan dat u definitief verhuist naar het buitenland. U hebt geen inkomsten.

  Dit betekent dat u niet verzekerd kunt blijven in Nederland. U kunt zich verzekeren tegen ziektekosten in uw nieuwe woonland.

  U kunt uw nieuwe adres en de datum van uw verhuizing doorgeven via e-mail. U kunt dit sturen naar ZVATeamBuitenland@vgz.nl (voor alle merken binnen Coöperatie VGZ). Zodra wij uw verhuizing hebben verwerkt beëindigen wij uw verzekering en ontvangt u van ons een beëindigingsbrief.

  Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar Contact op www.unive.nl.
  Of stuur ons een e-mailbericht door hieronder te klikken:

  Werkt deze link niet, dan kunt u deze kopiëren en plakken in de adresbalk van uw internetbrowser.
  Maar u kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via (072) 527 75 95.
  Tot slot wens ik u een prettige dag.

  Met vriendelijke groet,
  Sandra Schrijver
  Afdeling Klantenservice Zorg
  Univé Verzekeringen

  -----Oorspronkelijk bericht-----

  Klantnr: 300437579
  Achternaam:
  Vraag:

  L.s., Telefonisch heb ik reeds mijn opzegging van mijn zorgverzekering doorgegeven en tevens de toestemming voor automatische incasso per direct ingetrokken. Vanwege emigratie maak ik hier geen gebruik meer van. De medewerkster vroeg mij om het nogmaals schriftelijk door te geven. Hopende u voldoende te hebben geinformeerd. Met vr.groet

 4. Auteur
  pibiza
  Datum
  Nog steeds geen fatsoenlijke klantvriendelijke reactie van Univé..
 5. Auteur
  pibiza
  Datum
  Univé blijft stug volhouden en weigert op alle punten inhoudelijk te reageren op haar klantvijandige wanbeleid!
 6. Auteur
  pibiza
  Datum
  We gaan richting een rechtszaak en imagoschade voor Univé.
 7. Auteur
  pibiza
  Datum

Uiteindelijke oplossing

Auteur
pibiza
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Univé Zorgverzekeringen?