Opgelost door Van Boxtel Hoorwinkel: facturering van Boxtel

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 354109
Gebruiker
A. Stoop
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Het betreft de manier van factureren aan je zorgverzekeraar. Op 13 februari gehoortoestellen gekocht. Ik heb factuur meteen opgestuurd naar de Iza. factuur betaald op de 28ste. Kreeg te horen van de Iza dat van Boxtel factuur nog niet had opgestuurd. Gebeld met van Boxtel...ja wij mogen maar 1 x per maand facturen opsturen naar Iza???Ik gebeld met de Iza, nee hoor, geen beleid...
Weer met van Boxtel gebeld, waarom zeggen jullie dat niet op het moment dat jullie de factuur meegeven? ja, om geen onrust te veroorzaken???pardon
Ik moet nu dus afwachten tot van Boxtel eindelijk de factuur opstuurt. (volgende week dus pas) maar willen wel binnen twee weken geld. geen gang van zaken.

De oplossing

facturen meteen opsturen, of bij verkoop zeggen van de maandelijkse facturering naar zorgverzekeraar.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Van Boxtel Hoorwinkel is aktief op Klachtenkompas. Je kunt dus elk moment een reactie van hen verwachten, uiterlijk binnen twee weken.

1 reactie

  1. Auteur
    A. Stoop
    Datum
    Nog steeds geen actie. De zorgverlener (van Boxtel gehoorwinkels) die rechtstreeks aan de zorgverzekeraar moet declareren heeft dit nog niet gedaan. Waardoor aanvraag is afgewezen. al 4 telefoontjes gepleegd.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
A. Stoop
Datum
Uiteindelijke oplossing
Men geeft voortaan klanten een brief mee waarin staat uitgelegd dat men maar 1 x per maand de facturen op mag sturen naar de zorgverzekeraar.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Van Boxtel Hoorwinkel?