Klacht VandeBron: Mijn termijnbedrag is onaangekondigd en ongegrond drastisch verlaagd, naar ik meen, uit kwade wil.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 351063
Gebruiker
E.A. Mittring
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Ik heb zojuist gezien dat Vandebron, zonder mij ervan te verwittigen, het termijn bedrag voor mijn aansluiting heeft gewijzigd van € 135 naar € 35. Ik heb mijn jaarrekening niet ontvangen dus heeft Vandebron het termijnbedrag ongegrond aangepast.

Hieruit concludeer ik, dat ik deze vermindering van het termijnbedrag als een korting moet interpreteren omdat Vandebron mijn klandizie waardeert. Ik ben Vandebron zeer erkentelijk voor deze korting en zal mijn waardering op de websites van verschillende consumenten organisaties, als Kassa, Gaslicht.nl in reviews vermelden.

Ik verzoek Vandebron echter vriendelijk doch dringend het termijn bedrag, wanneer Vandebron besluit mij deze korting niet meer te gunnen, terug aan te passen naar € 135 per maand.

Graag wil ik ook deze mogelijkheid benutten om aan Vandebron mede te delen dat ik overige, toekomstige wijzigingen van het termijn bedrag, waarvan Vandebron mij niet verwittigd, niet zal accepteren. Door het onaangekondigd drastisch verlagen van het termijnbedrag lijkt het alsof Vandebron willens en wetens mij financieel wilt benadelen. Ik zal dergelijke, toekomstige, onaangekondigde wijzigingen ook vermelden op de websites van de verschillende consumentenorganisaties, alsmede melden aan de ACM en deze wijzigingen juridisch aanvechten indien deze mij benadelen.

Tevens wil ik hierbij een klachtprocedure starten aangaande deze onaangekondigde verlaging zonder dat daar aanleiding toe was. Ik eis tevens van Vandebron een verklaring voor het onaangekondigd drastisch verlagen van het termijnbedrag en verwacht compensatie voor de geleden schade.

Voor alle duidelijkheid, Vandebron heeft ervoor gekozen mij ongegrond en zonder mij ervan te verwittigen het termijnbedrag drastisch te verlagen, dit duidt op kwade wil en ik ben allerminst van plan de € 200 die ik in januari en februari minder heb betaald, alsnog te voldoen. Dit is een gift uwer zijde, waarvoor mijn dank.

De oplossing

Het termijn bedrag terug veranderen naar de oorspronkelijke waarde. Tevens de niet betaalde € 200 in januari en februari als korting te beschouwen en dit bedrag te crediteren aan mijn betaalde voorschot.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

VandeBron is aktief op Klachtenkompas. Je kunt dus elk moment een reactie van hen verwachten, uiterlijk binnen twee weken.

1 reactie

 1. Auteur
  E.A. Mittring
  Datum
  Het wijzigen van mijn het termijnbedrag geen van mijn aansluitadressen werkt. Vandebron verzuimt contact op te nemen ondanks toezeggingen op hun website en is telefonisch vrijwel niet te bereiken.

  Ondertussen is melding hiervan gemaakt bij de ACM in de hoop dat deze Vandebron zal beboeten en ik overweeg verdere juridische stappen na overleg met mijn advocaat om Vandebron aansprakelijk te stellen voor alle potentiële gevolgschade en het eisen van een schadevergoeding.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
E.A. Mittring
Datum
Uiteindelijke oplossing
Er is geen oplossing aangeboden.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over VandeBron?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen