Klacht VandeBron: VandeBron weigert de cashback te betalen

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 416489
Gebruiker
atv
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Ik heb een contract afgesloten via pricewise en zou dan recht hebben op een overstapvergoeding. Zij weigeren dat uit te betalen omdat er volgens hun sprake was van betalingsverzuim. In het contract staat niet toegelicht wat zij verstaan onder betalingsverzuim. Dit staat in het contract :
"● Je bent gedurende de looptijd van dat contract niet meer dan één keer in betalingsverzuim geweest en hebt ten tijde van het opmaken van de energienota (voorheen: jaarrekening) geen betalingsachterstand. "
Nadat ik mijn klacht had ingediend ontving ik een mail met de volgende uitleg, waarom ik volgens hen geen recht heb op de cashback.
"Ik zie dat er in totaal tweemaal een termijnbedrag niet op de gestelde incassodatum is betaald, waardoor er een betalingsverzuim is opgetreden. Er is sprake van betalingsverzuim wanneer we u schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van het mislukken van een automatische incasso. We zijn een relatief kleine energieleverancier en we vinden het belangrijk dat onze producenten op tijd betaald worden. Hierbij doen we ook een beroep op de betalingsplicht en verantwoordelijkheid van onze klanten."
Ik heb na de mislukte incasso echter binnen enkele dagen betaald.
In het juridisch handboek staat betalingsverzuim a.v. beschreven :
"Verzuim is de situatie waarin een schuldenaar in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen uit een overeenkomst te voldoen. Verzuim treedt pas in als de schuldenaar eerst schriftelijk door de schuldeiser is aangemaand en hem een redelijke termijn voor nakoming is gegeven. Blijft de schuldenaar desondanks in gebreke dan pas is er sprake van verzuim."
Ik meen dus wel recht te hebben op de cashback


De oplossing

Ik wil dat VandeBron de cashback alsnog betaalt.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

VandeBron is actief op Klachtenkompas. Je kunt dus elk moment een reactie van hen verwachten, uiterlijk binnen twee weken.

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
atv
Datum
Uiteindelijke oplossing
Vandebron weigert om tot een oplossing te komen.Zij zeggen, dat als de autimatische incasso niet geïnd kan worden, dan zien zij dar als betaingsverzuim. En zij bepalen wanneer iets betaingaverzuim is en beroepen zich op allerlei artikelen in de wet. En daarmee word je dus als klant monddood gemaakt.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over VandeBron?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen