Klacht Vestia: geen bewijs van integer handelen tijdens loting voor woning

Klachtnummer
# 386500
Gebruiker
RHB
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Ik heb mezelf aangemeld voor de vrije sector woningen aan de Parel van Zuidwijk. Vestia heeft aangegeven de loting toe te passen. Ik was in de veronderstelling dat ik uitgenodigd zal worden voor het bijwonen van de loting, dit is normaliter de werkwijze. Echter heeft Vestia aangegeven de loting intern te doen en meegedeeld dat ik niet verloot ben.

Op mijn vraag hoe is de integriteit gewaaborgd is het volgende geantwoord, en ik citeer: "
Beste meneer Abulail,Wij hebben dit inderdaad afgewogen en ervoor gekozen om de kandidaten niet uit te nodigen voor de loting. Wij hebben de loting op kantoor gedaan in bijzijn van ons voltallige vrije sector team (ongeveer 15 personen, om zo een meer ogen principe toe te passen). We hebben alle geschikte kandidaten voor een type B woning in 1x geloot en niet per woning. Uiteindelijk hebben we aan de hand van de volgorde van de loting de voorkeuren van de kandidaten zo veel mogelijk meegenomen in de verdeling.Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Vriendelijke groet,Vestia

bovenstaand lijkt me ongegrond, omdat er geen scheiding van functies wordt toegepast. Kortom heb ik er geen vertrouwen in dat de loting op een eerlijke manier is gebeurd.

De oplossing

Opnieuw loting met daarbij waarborging van de integriteit

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Vestia hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Vestia?