Klacht VGZ: VGZ traineert met intimidatie en afpersing chronisch zieke klant, na weigeren van basisverzekering

Klachtnummer
# 308259
Gebruiker
27083bn
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Pas na tussenkomst van een advocaat als chronische zieke geaccepteerd voor de basisverzekering.
Maanden ernstig ziek onverzekerd rondgelopen. Alle behandelingen moeten afzeggen. Premie+polisblad waren onbekend, de rekening liep op tot ong. 900 Euro. Vgz weigerde een coulance regeling.
Door het stoppen van de behandeling 2 maal radiotherapie gehad en levenslang aan de medicatie.
Ondanks gesjoemel ging Vgz vrijuit. De rechter was bevooroordeeld. Rechtszaak verloren vanwege incompetentie van student-juriste in plaats de ervaren advocaat waarom was gevraagd.
Sindsdien schuwt Vgz geen enkel intimidatiemiddel om mij alsnog uit de basisverzekering te duwen.
- Ten onrechte beticht van wanbetaling; nota's worden in mindering gebracht op reeds betaalde premiebedragen waarmee Vgz dreigt mij aan te geven voor wanbetaling.
- Nota's worden dubbel ingediend bij gerechtsdeurwaarders, zodanig gepresenteerd dat het lastig is te ontdekken dat het reeds betaalde nota's betreft op de aanmaning (betaalde nota wordt gesplitst in kleine bedragen).
- Indien er een betalingsregeling wordt getroffen voor hoge zorgnota's (LET OP nadat eerst het premiebedrag is voldaan) wordt door Vgz de betaalde premie toch toegevoegd aan de betalingsregeling.
- Vgz weigert de premie te storneren, weigert een specificatie te overleggen wat er met het bedrag is gebeurd; stuurt een opsomming van 10 jaar waaraan niets valt te ontlenen.
- De afspraak dat ik in de maand de rekeningen mag voldoen vanwege het gebrek aan financiële armslag wordt genegeerd.
- Intimidaties via deurwaarders ZONDER dat er sprake is van een betalingsachterstand.
Een 'verrassings' offensief om mij alsnog voor de torenhoge kosten en boetebedragen te laten opdraaien van de ten onrechte ingeschakelde deurwaarder.
Dit fraudeer-circus gaat ieder jaar opnieuw van start bij voorkeur rond de overstap-periode aan het eind van het jaar of bij een betalingsregeling.
Chronisch zieke die moet rondkomen van het minimum wordt nodeloos op kosten gejaagd.
Met deurwaarders die denken je als verzekerde slechts met een betaal-link in een mailbericht te kunnen afpersen.
Inmiddels is Vgz toe aan het achtste of negende deurwaarderskantoor voor dit vuile spel.
Een deurwaarder koos nadrukkelijk mijn kant, heeft gewaarschuwd voor deze terroriserende zorgverzekeraar met de mededeling:
dat Vgz onophoudelijk probeert rechtszaken tegen mij aan te spannen.
Wordt u ook als verzekerde GEINTIMIDEERD door VGZ? melden bij de NZa.

De oplossing

Per omgaande de dubbel betaalde decemberpremie uit laatste betalingsregeling retour. Per direct stoppen van intimidatie. Er staat niets open, ik heb ook niet 'te laat betaald', er is betaald conform afspraak: in de maand. Indien er een nota is zoekgeraakt, verwacht ik eerst een herinnering, een specificatie en geen intimidatie door deurwaarderskantoor! Ik bepaal wanneer ik mijn verzekering opzeg, NIET Vgz.

1 reactie

  1. Auteur
    27083bn
    Datum
    TER AANVULLING: zorg bij communicatie met Vgz altijd voor dossieropbouw! Laat je niet terugbellen, maar communiceer via brief of nog liever per e-mail met deze partij!!! - Zet leesbevestiging in voor de e-mail. - Kopieer een antwoord van mailberichten naar een aparte map, zodat ze deze niet bij twijfel niet kunnen terugtrekken. - In een telefoongesprek proberen ze met omtrekkende bewegingen steeds NIET de INFORMATIE te geven waarom wordt gevraagd, draaien gewiekst om het onderwerp heen. - Zorg altijd voor kopieen van betalingen; bij problemen weigeren ze steevast hun systeem te raadplegen als het bijvoorbeeld gaat om bewijs van betaling. - Controleer nauwkeurig wat ze in rekening brengen, in een geval hebben ze geprobeerd drie maal dezelfde nota te laten betalen. Geef ze GEEN MACHTIGING voor AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING voor je bankrekening en geeft ze GEEN EXTRA INFORMATIE. Je bent geneigd je situatie uit te leggen; NIET DOEN! Vgz misbruikt deze info en en gebruikt het tegen je: toen ze hoorden dat ik gedetacheerd werkzaam was hebben ze de betalingsregeling veranderd van 6 naar 3 termijnen, om ervoor te zorgen dat het nog lastiger zou worden, de nota bene door Vgz zelf veroorzaakte schuld van maanden lang weigeren van de basisverzekering, terug te betalen!