Klacht VGZ: Via uw site heb ik een klacht ingediend over het door VGZ kwijtraken van mijn maandelijkse betalingen voor ziektekostenpremie.

Klachtnummer
# 55950
Gebruiker
Vandenbosch
Datum
4 reacties

Details

Klacht

VGZ schrijft op uw site, dat zij mij een brief hebben gestuurd. Ik heb geantwoord: nooit ontvangen en laat ik naar het kantoor van VGZ komen met alle betaalbewijzen van mijn bank vanaf het begin van de verzekering. VGZ reageert niet. VGZ zet op uw site een zogenaamd emailadres wat ik aan kan klikken, ik krijg onmiddellijk een pop up, dat het een NIET geactiveerd adres is.
Ondertussen blijf ik elke maand netjes mijn premie betalen en hangt, op een maand na, het zwaard van het CJIB boven mijn hoofd. Mijn hart- en bloeddrukmedicijnen zijn inmiddels door de cardioloog aangepast: verdubbeld vanwege de spanning.
Ik vind het te gek om los te lopen, dat een eenvoudige burger gewoon genegeerd wordt.
Vermorzeld door een falende verzekeraar en straks, zonder recht op wederwoord, naar het CJIB. Krijg ik een boete voor het netjes betalen van mijn premie.

Gewenste oplossing

Ik wil naar VGZ met al mijn betaalbewijzen, polisbladen etc. om aan te tonen, dat ik heb betaald en er NOOIT is gestorneerd. Ze mogen mijn hele administratie zien als het helpt om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze nachtmerrie.

4 reacties

 1. Auteur
  VGZ
  Datum
  Beste mevrouw Vandenbosch,Uw klacht is in behandeling bij mevrouw A. Bosma van de afdeling Klachtenmanagement. Zij heeft u hierover al meerdere keren geprobeerd te bellen. Zij zal het vandaag of morgen nogmaals proberen.Met vriendelijke groet,
  Sandra
  Medewerker Webcare
 2. Auteur
  Vandenbosch
  Datum
  Mevrouw Bosma heeft vorige week gebeld. Ik lag op bed met een keelontsteking en had vrijwel geen stem. Ze heeft beloofd een week later terug te bellen, dat heeft ze niet gedaan. Ik heb niks meer van VGZ gehoord. Wel weer netjes mijn premie betaald en mijn administratie nagekeken terwijl ik ziek was. Ik ben VGZ geen cent verschuldigd. Ze hebben al mijn premiebetalingen ontvangen en de eigen bijdrage van vorig jaar is door de reisverzekering betaald. Ook wenst VGZ mij niet op hun kantoor te ontvan
 3. Auteur
  VGZ
  Datum
  Beste mevrouw Vandebosch,Mijn collega mevrouw Bosma heeft de situatie meerdere malen schriftelijk en per mail toegelicht. Zij kan verder niets niets meer voor u doen. De klacht is volgens haart afgehandeld. U bent vrij om uw klacht voor te leggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) als u het niet eens met met de beslissing van mevrouw Bosma. U kunt de contactgegevens van de SKGZ vinden op www.skgz.nl.Met vriendelijke groet,
  Sandra
  Medewerker Webcare
 4. Auteur
  Vandenbosch
  Datum
  VGZ dwingt een ernstig zieke patient/verzekerde, die trouw iedere maand haar premie betaald, naar een klachten instantie en loopt daarmee weg van haar eigen verantwoordelijkheden. Immers, klaagster heeft aangeboden naar het kantoor van VGZ te komen met al haar betaalbewijzen, maar VGZ weigert haar eigen verzekerde de toeging. Ik teken bezwaar aan tegen de reactie en het standpunt van VGZ. Het is evasief, afserverend, respectloos naar verzekerde en gemakzuchtransferent naarSKZ Toezichthouder SKZ

Ook een klacht indienen over VGZ?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen