Klacht VZVZ: Onjuiste en misleidende informatie gebruik medisch dossier LSP door VZVZ

Status
sad Niet opgelost
Klachtnummer
# 267473
Gebruiker
Christine ZH
Datum
1 reactie

Details

Klacht

Het VZVZ geeft onvolledige en onjuiste informatie over het gebruik en inzien van medische dossiers via het LSP (Landelijk schakelpunt). Huisartsenposten vragen automatisch bij elk consult medische dossiers op. Deze posten werken mee aan onderzoeken voor het NIVEL Indien een zorgverlener het dossier opent geeft het VZVZ geen informatie of dit is gelukt en of het dossier is ingezien. Het VZVZ meldt dat een zorgrverlener heeft getracht het dossier op te vragen, maar dat dit enkel mag indien dit nodig is voor de behandeling. Het VZVZ antwoord op mijn verzoek om duidelijkheid: "Helaas gaan wij niet over de werkprocessen van de HAP. De HAP kan voor u nagaan of het dossier daadwerkelijk is ingezien. Dit is terug te halen in hun zorginformatiesysteem." Ook meldt VZVZ dat een juiste melding betreffende de inzage en gebruik van medische dossiers wellicht niet mogelijk is. VZVZ zegt: "wij kunnen niet garanderen dat dit technisch mogelijk is."

Gewenste oplossing

Daar Eerste Kamer verwerpt unaniem het EPD. De zorgverlener roept het LSP in het leven. Het VZVZ dient te voorzien in correcte informatie wat er met het dossier is gebeurt. Wellicht wordt in 2018 misbruik van privacy beboet. Tot op heden kunnen er enkel meldingen worden gemaakt, daar zal niemand wakker van liggen. Het VZVZ dient te begeleiden in handhaving van dit privacy gevoelige systeem en hierin te voorzien. Inschrijven is makkelijk, maar uitschrijven is niet zo makkelijk. Tevens dient het VZVZ het mogelijk te maken te voorzien in een systeem waar uitschrijven eenvoudig is.
Geboden oplossing
VZVZ kan niet vaststellen of gegevens zijn ingezien. Hier draait het nu juist om. Tevens is mijn ervaring dat ik Meldpunt Zorg nodig had om mijn klacht bespreekbaar te maken met de Huisartsenpost. Zij wilden mij zelfs niet te woord staan. De informatie door VZVZ is niet volledig. Het is niet controleerbaar of het dossier is geopend en door wie daar er 1 overkoepelende arts autoriseert. Dit kan dus door “iedereen” geopend zijn. Tevens zie ik geen antwoord op de vraag waarom VZVZ niet zelf handhaaft op het correct naleven van de regels maar deze verwerpt en doorverwijst naar de IGZ en Autoriteit Persoonsgegevens indien er sprake is van misbruik. Gaat VZVZ het systeem aanpassen zodat personen weten wat er daadwerkelijk met hun dossier is gebeurt en handhaven op diensten die zij leveren. De Eerste Kamer heeft niet voor niets het EPD unaniem verworpen.
Status
niet opgelost
Beoordeling
sad

1 reactie

 1. Auteur
  VZVZ
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  De informatie die VZVZ verstrekt op haar website is correct en volledig. De reactie van VZVZ op uw correspondentie met VZVZ is eveneens correct geweest.
  U kunt via vzvz.nl nakijken of en door wie de professionele samenvatting van uw dossier en/of uw medicatiegegevens op de HAP is opgevraagd. Wat u ziet is hetgeen het Landelijk Schakelpunt heeft gelogd over het opvraagverzoek. Datum, tijdstip, zorginstelling, (naam) zorgverlener en of de opvraging succesvol was. Succesvol betekent dat de professionele samenvatting van het dossier voor de betreffende zorgverlener in te zien was. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven zijn uw gegevens niet beschikbaar en is de opvraging niet succesvol.
  Of hij/zij gegevens heeft ingezien kan VZVZ niet vaststellen. Immers dat is menselijk handelen en dat wordt niet gelogd in het systeem. Daar kan dus alleen de behandelaar zelf uitsluitsel over geven. Het is overigens aan de behandelaar om te beslissen de gegevens te raadplegen in het kader van de behandeling.
  Overigens is uitschrijven wel degelijk erg eenvoudig en op verschillende manieren mogelijk:
  1. Direct bij de zorgaanbieder aan wie u toestemming heeft gegeven. Dat kan zowel mondeling, als schriftelijk;
  2. Via www.ikgeeftoestemming.nl (inloggen met DigiD en sms)

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over VZVZ?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen