Klacht VZVZ: Onjuiste informatie over LSP door VZVZ

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 316717
Gebruiker
lara100
Datum
3 reacties

Details

De klacht

VZVZ alias volgjezorg.nl alias het LSP verstrekt onjuiste informatie op hun website. Ook bij navraag per e-mail werd foute informatie verstrekt.
Volgens de website zouden medisch-specialisten het medicatiedossier kunnen raadplegen indien dit noodzakelijk is voor de behandeling. Maar de praktijk is anders:
- In de praktijk vraagt het ziekenhuis alle medicatiedossiers van alle patiënten op , ook als dit niet nodig is voor de behandeling. De informatie wordt daarna bewaard in het patientendossier van het ziekenhuis. ( hetgeen juist niet de bedoeling is).
- De naam van de opvragende specialist kan niet worden opgevraagd, omdat het ziekenhuis beschikt over overkoepelende pasjes voor administratieve medewerkers. Ook dit was zo niet de bedoeling.
Ik heb hierover geklaagd en ontving een onzinnig standaard antwoord. Hun volgende email gaf wel eerlijke, goede uitleg. Mijn klacht is dat deze manier van gebruik, namelijk de prefetching door ziekenhuizen (en ook huisartsenposten), nooit de bedoeling was en ook niet op hun website op deze manier beschreven wordt. Ook het gebruik van toegangspasjes door administratieve medewerkers, staat niet vermeld.
De privacy van een patientendossier wordt op deze wijze in feite geschonden, want het dossier wordt vaker dan nodig geraadpleegd en ook gedownload. De controle via de website volgjezorg.nl is onmogelijk, omdat niet de unieke naam van de specialist word getoond.

De oplossing

Erkenning dat er geen duidelijkheid over het gebruik is.

Daarna aanpassing van de informatie op de website en in de patientenfolders.
OF

Daarna zorgen dat de ziekenhuizen en huisartsenposten werken op de manier zoals de bedoeling was, namelijk per patient informatie ophalen uit het LSP, alleen indien dit echt noodzakelijk is en indien akkoord gaat.

3 reacties

 1. Auteur
  lara100
  Datum
  Het is weekend. Ik wacht.
 2. Auteur
  VZVZ
  Datum
  Naar aanleiding van uw vragen over prefetching en inzage kunnen wij u als volgt berichten.

  Prefetching is voor ziekenhuizen een middel om de spreekuren te kunnen voorbereiden. Op het moment dat een patiënt een afspraak heeft met een medisch specialist start de behandelrelatie. In dat kader mag de arts medicatiegegevens opvragen. Deze gegevens zijn uiteraard alleen via het LSP opvraagbaar, als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven bij zijn huisarts en/of apotheek. Het feit dat bij prefetching de medicatiegegevens voor meerdere patiënten tegelijk wordt opgevraagd, en dat dit voorafgaand aan het consult plaatsvindt, is toegestaan.
  Veelal wordt de opvraging gedaan door medewerkers van het ziekenhuis, die daartoe gemandateerd zijn door de medisch specialist(en) of ziekenhuisapotheker, als (mede) verantwoordelijke voor medicatieveiligheid binnen het ziekenhuis. Het ziekenhuis waarborgt dat uitsluitend bepaalde medewerkers deze opvragingen kunnen doen. Alle medewerkers dienen de geheimhoudingsplicht na te leven. Het is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om dit goed te regelen.

  Het gevolg van de werkwijze is dat het overzicht Uitgewisselde informatie van het LSP toont, onder verantwoordelijkheid van welke zorgverlener de opvraging is gedaan. Wanneer precies achterhaald moet worden ten behoeve van welke medisch specialist de opvraging is gedaan en door wie de gegevens zijn ingezien, dan kan dat met behulp van de loggegevens van het ziekenhuis. Er kan in het ziekenhuisinformatiesysteem precies nagegaan worden ten behoeve van welk consult bij welke arts de medicatiegegevens zijn opgevraagd, zodat de arts deze gegevens tijdens het consult beschikbaar heeft om mee te kunnen wegen bij uw behandeling.

  Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd.
 3. Auteur
  lara100
  Datum
  Naar aanleiding van uw antwoord bericht ik u als volgt.
  U beantwoordt mijn klacht enkel met een uitleg over prefetching en de bewering dat dit juridisch is toegestaan.
  U bent vergeten te erkennen dat deze informatie niet op uw website voor patiënten te vinden is ( volgjezorg.nl). Ik had gevraagd om informatie over prefetching toe te voegen zowel op de website als in de patientenfolder. Nu staat er in uw folders dat de informatie alleen wordt opgehaald als dit noodzakelijk is voor de behandeling. Dit klopt niet meer: bij elk bezoek aan het ziekenhuis wordt alle medische prive-informatie opgehaald door een administratief medwerker. Ik vind dat u dit in uw folder moet vermelden. Als u dit nalaat, dan verzwijgt u iets.
  Conclusie: mijn klacht blijft staan. Het is NIET opgelost.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
lara100
Datum
Uiteindelijke oplossing
Er is geen oplossing. Het bedrijf heeft geen antwoord gegeven op mijn klacht. Ik heb geen verwachting dat ze nog verder reageren. Dus ik hoop dat voldoende patienten dit lezen, zodat ze gewaarschuwd zijn voordat ze toestemming geven voor gebruik van hun medicatiegegevens via het LSP ( = OPT-in).
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over VZVZ?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen