Klacht Welzorg: Geen informatie over status en uitvoering van de bestelling noodzakelijke hulpmiddelen

Klachtnummer
# 261410
Gebruiker
S. de Winter
Datum
0 reacties

Details

De klacht


Hierbij wil ik melding maken van
de klacht die wij bij de firma Welzorg hebben ingediend. Welzorg is
leverancier en serviceverlener van voorzieningen voor gehandicapten en enige
WMO contractant van de Gemeente Amersfoort. Omdat de Gemeente ontevreden is
over Welzorg is het contract per 1-1- 20181 opgezegt. Bij vragen aan de
helpdesk krijgen wij alleen niets zegggende antwoorden en geen concrete
informatie, zeer frustrerend. Ook de Gemeente amesrfoort hebben wij
geïnformeerd over de gang van zaken met onderstaande brief en onder bijvoeging
van de correspondentie met Welzorg.Ondanks dat Welzorg de
beschikking van Gemeente Amersfoort (DL/16480/174474/75/ 175263) voor de
handbewogen rolstoel en de hulpmotor Quickie Light Drive 5 april heeft
ontvangen, heeft Welzorg nog steeds geen contact met mij opgenomen. Volgens de
Desk leveren gemeente van Welzorg moet de adviseur contact met mij opnemen voor
de intake advies, voordat de rolstoel besteld kan worden. Het is tot nu toe
niet gebeurd ondanks onze telefoontjes en e-mails richting de Welzorg. Wat
betreft de Light Drive, kan het pas besteld worden als de rolstoel er is. Het
is voor ons van het grootste belang om de hulpmiddelen voor 1 juli in verband
met onze reeds geboekte en al 1,5 maand uitgestelde vakantie geleverd te
krijgen, anders moeten wij overwegen om te annuleren met alle gevolgen van dien.
Ter informatie over de werkwijze van Welzorg stuur ik hierbij onze
correspondentie met de Welzorg.

De oplossing

Spoedige levering van de gewenste hulpmiddelen, in ieder geval voor 1 juli 2017

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Welzorg hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Welzorg?