Klacht Woonenergie: EEN DOSSIER OPEN GEMAAKT BIJ DAS INCASSO TERWIJL HET BEDRAG WAS OVER GEMAAAKT,HET GING OM 80 EURO EN IN EEN WEEK HEB IK 368

Klachtnummer
# 106549
Gebruiker
Nefisha
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Das stuurde mij eerste een brief van 80 euro toen nam ik contact met hun het bleek hun wist niet waar het open bedrag kwam tot stand want ik had al het bedrag overgemaakt terwijl energie leverancier had al het geld binnen maar een dossier gestuurd naar hun toe, toen wordt ik verteld het is voor de maand april. Ik betaal elke maand na de 13de van de maand,ik was gevraagd om bewijs van betaling door te sturen dat heb ik gedaan, ik kreeg geen antwoord van hun maar een rekening van 121 euro,ik nam contact op met WOONENERGIE, hun laat mij weten om contact op te nemen met Das want het geld was binnen, ik kreeg van Das te horen dat het is voor 2013,en was gedeeld van het open bedrag. Onmogelijk , toen had ik schuldsaneringen en Kredietbank deed allemaal mijn vaste betalingen .Nam ik contact met hun, KREEG IK na twee dagen een bedrag van 167 euro en vandaag kreeg ik 346 in een week het is oplopen tot deze bedrag,ik ga tot RADAR

De oplossing

Moet zelf contact op nemen met Das en het dossier sluiten. Eerlijk zijn ,mijn beloftes na gekomen en jullie geestelijke maak mij kapot door mij te bedreigen met elektriciteit te sluiten. Jullie hebben de rekening nummer,klantnummer, plus het bedrag veranderd in de maand maart. Geen waarschuwingen en geen daarna kwam jullie achter het geld was binnen.Ging jullie iets verzinnen, zelfs Das wist niet en nu hun hebben zelfs iets verzonnen waar het staat op papier 2013 terwijl het bewijs staat zo duidelijke bij Kredietbank plus het einde jaar rekening was meteen overgemaakt ,plus in 2013 het voorschot bedrag was nooit 127 euro,maar 114 maar Das stuurt een bewijs met 127 euro voor de maand februari.2013, en extra 80 euro TOTAAL NADAT 121 EURO PLUS 127 IK MOET NOG 167 EURO OVERMAKEN IN EEN WEEK .IK ZAL ALLES DOEN OOK ALS HET BETEKEND IEMAND VAN RADAR MIJ TE HULPEN.RTL4 BIJ MIJ LANGS TE KOMEN,HET IS GEWOON ONMENSELIJKE,GEESTELIJKE MIJ KAPOT MAKEN

1 reactie

 1. Auteur
  Woonenergie
  Datum
  Geachte Nefisha,

  Vandaag heb ik geprobeerd u te bellen. Helaas heb ik u niet bereikt.
  U stelt in uw verhaal, dat wij uw klantnummer en ons rekeningnummer hebben gewijzigd, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U bent van mening dat u hierdoor achter bent gekomen met uw betalingen. U geeft aan dat wij uw dossier onterecht aan een incassobureau hebben overgedragen.

  U verzoekt ons het dossier bij het incassobureau te sluiten.

  Onderstaand leg ik u graag uit, hoe het komt dat wij uw dossier hebben overgedragen aan DAS incassobureau.

  Wij zijn in februari 2015 overgegaan op een ander administratiesysteem en hebben al onze klanten hierover geïnformeerd. Ook u.

  U had met ons een betalingsregeling getroffen voor uw jaarrekening gas over de periode 1 juli 2013 tot 1 juni 2014. Het oorspronkelijke bedrag was € 850,07. Het restantbedrag was € 209,05. Helaas heeft u de laatste termijnen niet betaald, waardoor uw betalingsregeling is komen te vervallen. Op het moment dat u nu uw voorschotbedragen betaalde, werden deze betalingen verrekend met het nog openstaande oudste bedrag, namelijk het bedrag van uw oude afrekening. Hierdoor komt het, dat u nu een achterstand in uw voorschotbedragen heeft opgedaan en wij uw dossier hebben overgedragen.

  U kunt contact met het incassobureau opnemen om met hen verdere afspraken te maken.

  Ik vertrouw erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Dicky
  WoonEnergie

Ook een klacht indienen over Woonenergie?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen