Klacht Woonenergie: onterechte vorderingen/incassokosten en verrekening

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 149449
Gebruiker
Velle
Datum
4 reacties

Details

De klacht

22 -11- 15: woonenergie stelt nota oktober 2015 niet betaald, bestaande uit 80 euro aanmaning en 140 euro voorschot.
Telefonisch meegedeeld dat ik de nota op 21 -10-2015 betaald heb inclusief 40 euro aanmaning. Ook bij email van 3 -12-15 meegedeeld dat mijn nota's van de maanden augustus 2015 t/m november 2015 binnen de vervaltermijn betaald zijn. Bankafschriften meegezonden.
Woonenergie reageert NIET op mijn email (ondanks het versturen van een ontvangstbevestiging ).Woonenergie stuurt echter de vordering door naar Das Incasso. Das deelt mee dat de vordering opeens 80 euro bedraagt en inmiddels is opgehoogd met 40 euro incassokosten. Bij navraag Das onder verwijzing van mijn email van 3 -12-15 (kopie naar Das) bevestigd Das dat ik geen openstaande voorschotnota's heb. 80 euro betreffen aanmaningskosten uit 2014!? Dit terwijl 12-8- 2015 ALLE op dat moment gestelde vorderingen aan Das betaald zijn.
Daarnaast verrekend woonenergie 226 euro met jaarnota 2015!

De oplossing

Ik wil mijn 226 euro terug. U verrekend met mijn jaarnota 2015 226 euro zonder specifering van een vermeende vordering.
U stelt (uit navraag) dat ik openstaande vorderingen uit 2014 heb zijnde 226 euro, terwijl uw brief van 22 november 2015 mijn nota van de maand oktober betrof. Hoe kan een de vordering ook opeens veranderen? December 2015 was de hoofdvorderring 80 euro en in januari 2016 opeens 226 euro??
Al mijn achterstanden uit 2014 tot en met juli 2015 heb ik aan Das Incasso op 12 augustus 2015 overgemaakt. Vanaf augustus 2015 heb ik alles op tijd betaald. Wordt bevestigd door uw ingeschakelde incassobureau!
U verzint vorderingen!

4 reacties

 1. Auteur
  Woonenergie
  Datum
  Geachte mevrouw Pigot,

  Spijtig dat u zich in deze situatie bevindt.
  De betalingen zien we inderdaad terug, maar doordat u toen 1 betaling gemist hebt, heeft u altijd achtergelopen met betalen.
  Ik mail u het saldo-overzicht, zodat u zelf kunt zien waar het mis is gegaan en dat de herinneringskosten wel degelijk terecht zijn geweest.
  Mochten wij iets gemist hebben naar aanleiding daarvan, dan vernemen we het graag. Volgens ons hebben wij naar behoren gehandeld, omdat we de termijnbedragen elke keer een maand later pas binnen kregen.
  Mocht u naar aanleiding van het saldo-overzicht nog vragen hebben, dan verneem ik het graag.

  Met vriendelijke groet,
  Malika
  WoonEnergie

 2. Auteur
  Velle
  Datum
  Jammer dat uw saldo-overzicht geen weergave is van de werkelijkheid. Uw overzicht betreft de periode januari 2015 t/m 14 januari 2016. In augustus 2015 ontving ik ook van u een overzicht. Dit betrof de periode 12 december 2014 t/m 27 juli 2015. Vervolgens had ik de openstaande vordering welke u aan Das incasso had overgedragen op 12 augustus 2015 betaald aan Das. Die betaling zie ik NIET verwerkt in uw overzicht!
  U heeft hierdoor onterecht 226 euro verrekend! Stort het bedrag terug!
 3. Auteur
  Woonenergie
  Datum
  Geachte mevrouw Pigot,

  De betalingen die bij het incassobureau zijn gedaan, staan niet op ons saldo-overzicht. Wij hebben u wel inzichtelijk gemaakt wat voor betalingen er missen en wat de reden is van de herinneringen.
  Nu u geen klant meer bent en het bedrag van de eindnota verrekend is met het openstaande, is hiermee de zaak afgedaan.
  Ik hoop dat het alsnog duidelijk voor u is geworden wat er precies openstond, vandaar het saldo-overzicht wat ik u stuurde.
  Anders horen we van u.

  Met vriendelijke groet,
  Malika
  WoonEnergie
 4. Auteur
  Velle
  Datum
  Het energiebedrijf heeft mij niet inzichtelijk kunnen maken waarom er een bepaald bedrag is verrekend. Het energiebedrijf stuurt een saldo-overzicht waarin betalingen verricht aan een door hun ingeschakeld incassobedrijf niet zichtbaar zijn. Op basis van dat saldo-overzicht wordt wel gesteld dat er betalingsachterstanden zijn!

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Velle
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Woonenergie?