Opgelost door Woonenergie: Verlenging overeenkomst stroom en gas

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 5473
Gebruiker
Anoniem
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Een verlenging van 3 jaar is voor de vaste klant niet mogelijk.Op de website van Woonenergie wordt geen melding gemaakt dat vaste klant hier geen gebruik van kan maken.Verder heb ik geen antwoord gekregen op grond van welke Bijzondere Voorwaarden mijn verzoek is afgewezen ? In brief van Woonenergie met als kenmerk N2011CSWE201/MvB wordt alleen gemeld dat verlenging van 3 jaar voor de vaste klant niet mogelijk is.

De oplossing

Verlenging overeenkomst stroom en gas 3 jaar

4 reacties

 1. Auteur
  Woonenergie
  Datum
  Geachte mevrouw Gemmink,U geeft aan dat u nog geen antwoord heeft gekregen op uw vraag waarom het niet mogelijk is om uw overeenkomst met Woonenergie te verlengen voor een periode van drie jaar. U verzoekt Woonenergie om alsnog uw overeenkomsten voor een periode van drie jaar te verlengen. Graag informeren wij u hierover.Zoals aangegeven in de door u genoemde brief, is het niet mogelijk om uw overeenkomst met drie jaar te verlengen. De reden waarom het niet mogelijk is, komt omdat Woonenergie geen verlengingen aanbied voor een periode van drie jaar. Woonenergie biedt wel een verlenging aan voor een periode van twee jaar. Hier heeft u inmiddels gebruik van gemaakt.We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,Michaël
  Woonenergie
 2. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Ik ben niet tevreden met het niet inwilligen van mijn verzoek om verlenging contract 3 jaar voor gas en stroom.Verder heb ik geen antwoord mogen ontvangen op grond van welk artikel Alg Voorwaarden c.q Bijzondere Voorwaarden ik ben afgewezen. De kwestie wordt door mij voorgelegd aan Geschillen Commissie Energie En Water.
 3. Auteur
  Woonenergie
  Datum
  Geachte heer Gemmink,Vandaag hebben wij telefonisch uw klacht besproken. Hierbij bevestig ik wat wij hebben besproken.Verlengingsaanbod
  U heeft, na het uitdienen van uw huidige leveringsovereenkomst, een verlengingsvoorstel van Woonenergie ontvangen. Er is u een verlenging van één of twee jaar aangeboden.Website Woonenergie
  Na het ontvangen van uw verlenging bent u naar www.woonenergie.nl gegaan en heeft u geconstateerd dat Woonenergie ook overeenkomsten met de duur van drie jaar aanbied. U geeft aan dat er niet vermeldt staat dat de aanbieding op onze website uitsluitend voor nieuwe klanten geldt. U bent van mening dat u recht heeft op een verlenging van drie jaar.Bijzondere voorwaarden
  Zoals aangegeven bieden we geen drie jarige verlengingscontracten aan. U stelt vervolgens de vraag onder welke bijzondere voorwaarden uw verlenging van drie jaar wordt afgekeurd. Woonenergie stuurt u na één maand voor het verstrijken van uw overeenkomst een verlengingsaanbod. Dit staat vermeldt onder artikel 4.1. In onze algemene- en bijzondere voorwaarden wordt niet aangegeven dat klanten na het verstrijken van uw overeenkomst een nieuw drie jarig contract via onze website kunnen afsluiten.Disclamer website
  Naast het kopje “klant worden” staat op www.woonenergie.nl het kopje “producten”. Hier treft u een overzicht aan van de producten die Woonenergie aanbiedt. U heeft aangegeven dat bij dit overzicht een verwijzing had moeten staan dat de aangeboden producten alleen voor nieuwe klanten geld. Wij begrijpen nu hoe u tot uw stelling bent gekomen, ondanks dat Woonenergie van mening is dat het duidelijk is vermeldt.Graag willen wij u daarom ook verwijzen naar onze disclamer vermeldt op onze website.Voorstel afhandeling
  Zoals besproken kunnen we niet uw overeenkomsten verlengen voor een periode van drie jaar. Wij zijn overeengekomen dat we het niet met elkaar eens zijn en dat u de zaak voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Energie en Water. We sluiten daarmee uw klacht hier op klachtenkompas.nl.Met vriendelijke groet,
  Michaël
  Woonenergie
 4. Auteur
  Anoniem
  Datum
  We verschillen van mening met betrekking tot communicatie via de website.
  Casus voorgelegd aan Geschillencommissie Energie En Water om hierover uitspraak te doen.Dit is van mij voorlopig de laatste reactie tot Uitspraak Geschillencommissie.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Anoniem
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Woonenergie?