Klacht XS4ALL: Niet geleverde dients XS4ALL

Klachtnummer
# 351251
Gebruiker
XS4ALL/KPN-OPLICHTERS!
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Op 3 oktober plaats ik een bestelling voor een internet levering. De vroegst mogelijke leveringsdatum is 2 November (30 dagen na contract ingangsdatim schijnbaar) door levering van een monteur. Op 2 november concludeert de monteur dat ik geen ISRA punt heb. Minimale kosten 200€+ daar waar ik in de veronderstelling was dat de monteur gratis was en de webpagina aangaf dat internet op mijn adres beschikbaar is/ was. Ik heb direct na deze mededeling mijn abbonement opgezegd. Dit was niet mogelijk. Ik heb XS4ALL in gebreke gesteld en verzocht de situatie te beeindigen. Dit is niet gebeurd. Inmiddels heb ik de bevestiging van Marco ten Oever ontvangen en zal een eindafrekening voor minimaal 9 maandem krijgen voor een dienst waar ik nog geen minuut gebruik van gemaakt heb en ik als consument niet onderuit kan, omdat de levering nadat het opzegtermijn is in gegaan.

De oplossing

Kwijtschelding

2 reacties

 1. Auteur
  XS4ALL
  Datum
  Geachte heer/mevrouw Challiou,

  KPN heeft uw klacht ontvangen. Er wordt binnenkort contact met u opgenomen over de afhandeling van uw klacht.

  Met vriendelijke groet,

  KPN Klantenreacties CMT ( namens XS4ALL)
 2. Auteur
  XS4ALL/KPN-OPLICHTERS!
  Datum
  Ik zal deze zaak voorleggen aan de ombudsman, omdat ik van mening ben dat ik voor 3 November niet kon inschatten of ik een deugdelijke dienst geleverd heb gekgregen, omdat XS4ALL niet in staat was binnen het bedenktermijn een monteur te kunnen leveren. Het is immers zelfs zo dat zelfs de modem slechts enkele dagen voor de komst van de monteur verstuurd is, wat immers te meer blijkt dat ik op geen enkele wijze een dienst kan benutten. Tenslotte ben ik naar mijn inziens onbeleefd te woord gestaan, waardoor ik wilde af zien van uw call center -script methodieken om uw klanten te woord te staan. Ik snap dat u kosteloos hebt aangeboden om alsnog te verbinding aan te bieden, echter ben ik door uw werkwijze van gedachten veranderd binnen het termijn van de werkelijke levering, zoals ik uw volgens mijn in gebreke stelling duidelijk maak.

Ook een klacht indienen over XS4ALL?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen