Klacht Yarden Uitvaartverzekeringen: Herstel van de natura polis volgens AVVL voorwaarden.

Klachtnummer
# 303854
Gebruiker
HANWIE
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Mijn oorspronkelijke AVVL natura polis is zonder mijn toestemming en dus onterecht door Yarden omgezet naar een sommenpolis onder nummer 11976657.

De oplossing

De onterecht gewijzigde polis herstellen naar de oorspronkelijke natura polis zodat ik verzekerd ben voor uitvaartkosten op basis van een standaard uitvaart zoal dit gold bij AVVL.

1 reactie

 1. Auteur
  Yarden Uitvaartverzekeringen
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer Wiedeman,

  Bedankt voor uw bericht, graag informeer ik u evenals ik uw echtgenote zojuist heb geïnformeerd.

  Door de jaren heen is er veel veranderd op het gebied van uitvaartwensen en de mogelijkheden hiervoor. Er zijn diverse nieuwe en andere mogelijkheden met betrekking tot het afscheid.
  Omdat deze nieuwe of extra diensten niet in de pakketten waren opgenomen, leidde dit tot rekeningen achteraf, terwijl van andere diensten in het pakket geen gebruik meer werd gemaakt.
  De ontwikkelingen van de tijd zorgden ervoor dat het pakket steeds minder aansloot op de wensen van onze verzekerden en nabestaanden.
  Daarom is in 2007 het vaste pakket van diensten omgezet naar een verzekerd bedrag met extra te besteden ledenvoordeel, om verzekerden en nabestaanden volledige keuzevrijheid te geven iedere uitvaart naar eigen wens te laten uitvoeren.

  U kunt uw recht op het pakket behouden als u het niet eens bent met de aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden per 1 januari 2007. Yarden komt u graag tegemoet.
  Om dit keuzerecht te verlenen, hebben wij een schriftelijk verzoek van u nodig met uw handtekening.

  U kunt dit sturen naar: Postbus 10118, 1301 AC te Almere. Ook kunt u het ondertekende verzoek sturen per e-mail naar: klantenservice@yarden.nl
  Na ontvangst van het ondertekende verzoek maken wij het keuzerecht in orde en ontvangt u de keuzerecht brief.

  Het pakket van diensten is niet inwisselbaar bij een andere uitvaartondernemer dan Yarden Uitvaartzorg B.V.
  Het verzekerd bedrag is inwisselbaar bij overige ondernemers, hierbij is een extra te besteden ledenvoordeel wanneer het overlijden van de verzekerde bij Yarden wordt gemeld en de uitvaart door of namens Yarden Uitvaartzorg B.V. wordt verzorgd.

  Vertrouwende erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben wens ik u een fijne dag toe.
  Vriendelijke groet, ^Wouter


Ook een klacht indienen over Yarden Uitvaartverzekeringen?