Opgelost door Yarden Uitvaartverzekeringen: Naturaverzekering is ten onrechte omgezet in een sommenverzekering

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 362046
Gebruiker
Antreten!
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Geachte mevrouw / meneer,
In 2007 zette u eenzijdig de naturaverzekering, waarbij ik verzekerd was voor een dienstenpakket zonder beperkende kosten, om naar een sommenverzekering waarbij u geen dienstenpakket, maar een vast geldbedrag uitkeert.
Mede door tussenkomst van de Consumentenbond in 2007 en 2014 en op advies van het Kifid konden verzekerden die die omzetting niet wilden, bezwaar maken met een door Yarden toegezonden keuzebrief waarmee ze onder de oude voorwaarden verzekerd konden blijven of niet. Helaas ben ik door u niet gewezen op deze optie en daarmee heeft u niet aan uw zorgplicht voldaan.
U heeft bevestigt dat klanten die gekozen hebben voor een naturaverzekering hun rechten behouden. Mijn verzekering heeft een ingangsdatum van 1 december 1996. Ik heb destijds gekozen voor een naturaverzekering omdat deze qua dekking verder gaat dan een sommenverzekering.
Hierbij maak ik, voor zover nodig, alsnog bezwaar tegen de door u eenzijdig opgelegde wijzigingen. Ik doe beroep op de aanbeveling van Kifid en op recente uitspraken van de rechter die u ook ten aanzien van mijn polis zult moeten overnemen, dit gezien het gelijkheidsbeginsel en de bij een verzekeringsovereenkomst geldende verzwaarde eisen van redelijkheid en billijkheid.
Ik verzoek u mij binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen dat ik dezelfde rechten heb als voorheen en dezelfde rechten als de andere verzekerden die eerder geklaagd hebben en dat ik de door Kifid aanbevolen keuze heb. Voor zover nodig dient u dit verzoek te beschouwen als een ingebrekestelling. Als u aan dit verzoek geen gevolg geeft binnen de gestelde termijn, zult u in verzuim zijn.

De oplossing

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen dat ik dezelfde rechten heb als voorheen en dezelfde rechten als de andere verzekerden die eerder geklaagd hebben en dat ik de door Kifid aanbevolen keuze heb. Voor zover nodig dient u dit verzoek te beschouwen als een ingebrekestelling. Als u aan dit verzoek geen gevolg geeft binnen de gestelde termijn, zult u in verzuim zijn.

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Antreten!
Datum
Uiteindelijke oplossing
oude verzekeringsvoorwaarden zijn weer geldig
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Yarden Uitvaartverzekeringen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen