Klacht Yarden Uitvaartverzekeringen: oneens met brief dd. 1 juli 2019 van Yarden

Klachtnummer
# 394991
Gebruiker
Marcel
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Mijn klacht is dat ik het niet eens ben met de eenzijdige brief van Yarden dd. 1 juli 2019 betreffende onvoldoende solvabiliteit en de uitvaartverzekering. Wij hebben 4 polissen lopen bij Yarden, . In betreffende brief wordt aangegeven dat onze pakketpolissen niet zijn omgezet in een sommenpolis en dat wij hierdoor een minimale uitkering ontvangen bij overlijden, dit terwijl wij jarenlang (vh AVVL) premies hebben betaald.

De oplossing

Graag zie ik dit weer zsm teruggedraaid!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Yarden Uitvaartverzekeringen?